Auteur: Paula-Willemijn van Rooijen

Een moederwond beschadigt de vorming van jouw vorming

Een moederwond ontstaat door verkeerde zorg. Jij komt in de verdrukking. Als kind ben je in ontwikkeling. Die ontwikkeling wordt belemmerd en beschadigt door een moederwond. Als volwassene kun je die moederwond helen. Het gaat om het vlottrekken van de menselijke vermogens, waarover we allemaal kunnen beschikken. Vertrouwen ontwikkelen, een veilige basis krijgen, zelfsturing, vaardigheid…
Read more

Leestip: Hoe overleven we?

Met veel plezier las ik dit boek. Kinderboekenschrijfster Francine Oomen schreef: Hoe overleven we? Het is een graphic novel: de inhoud wordt met tekst en tekeningen verteld. Waar gaat het over? Het onderwerp is het herstel en heling van intergenerationeel trauma, dat negatief doorwerkte in liefde en moederschap. Oomen vertelt een autobiografische reis. Ze onderzoekt…
Read more

Kintsugi als metafoor voor innerlijk herstel

Voor gebroken servies ontstond in Japan een fraaie manier om het te repareren: Kintsugi. Kintsugi betekent: gouden verbinding. Of ook wel: Kintsukuroi, gouden reparatie. Met goudkleurige of zilverkleurige lak worden de scherven gelijmd. Scherven Iedereen breekt wel ‘ns wat. Een kopje. Een bord. Een glas. Een bot (liever niet). Kapot. Wat nu? Reparatie Voor gebroken…
Read more

Boekbespreking: Het helen van de moederwond door Bethany Webster

(Leestijd: ca. 11 minuten) Gelukkig is er weer eens een mooi boek verschenen over het helen van de moederwond. Bethany Webster’s boek Discovering the Inner Mother, A Guide to Healing the Mother Wound and Claiming Your Personal Power is vertaald. De Nederlandstalige titel is: Het helen van de moederwond, Ontdek je innerlijke moeder. De waarde…
Read more

Allerzielen

Overdenking voor Allerzielen Afgelopen dinsdag was het Allerzielen. Allerzielen is een gedenkdag van troost en ontferming voor hen die zijn overleden. Het is een dag van troost en herinnering voor hen, die nog een weg in dit leven te gaan hebben. Misschien lijd jij op dit moment nog onder een verlies dat je hebt geleden……
Read more

Het is goed iets fijns te hebben, het is beter iets goeds te zijn

Iets fijns hebben, is goed. Het is goed iets fijns te hebben. We hebben allemaal dingen nodig. Bijvoorbeeld materiele dingen, zoals eten op ons bord, muren van een huis om ons heen… Bijvoorbeeld sociale dingen, zoals aanspraak, begrip, respect… Een moederwond ontstaat door te weinig begrip en respect voor het kind. Het kind als opgroeiend…
Read more

We leven in interconnectedness

We bestaan in een levensweb van interconnectedness, van wederzijdse afhankelijkheid en betrokkenheid. We hebben relaties met onszelf, met anderen en met God, het Heilige. Of hoe je het genadevolle transcendente maar wilt omschrijven. We zijn met elkaar verbonden. We zijn verbonden met de bron van ons bestaan en met de grond eronder.Gaandeweg kunnen we meer…
Read more

Een dans als metafoor van je levensweg

Het leven gaat met vallen en opstaan. We verlangen naar voorspoed. We pauzeren of struikelen bij tegenspoed. Een andere wending dan verwacht, wordt het vervolg van onze weg. Welke richting neemt onze weg? Gaat de weg wel door? Opzij? Omhoog? Omlaag? Stribbelen we tegen? Of gaan we opgewekt en goedgemutst verder op onze weg? Hoe…
Read more

Tip voor psychisch herstel: word je essentie gewaar

Je essentie is nooit beschadigd, omdat dat niet kan. Met een moederwond twijfel je aan veel zaken. Hoe weet je dan of dit waar is? Voel maar. Wordt stil en wordt gewaar. ‘Jij’ bent er. Zoals je er altijd al was. Je essentie. Je ziel. Je verlangen naar heelheid, eenheid en verbondenheid. Veel kan pijnlijk…
Read more

Giftige mensen – zo haal je de gifangel eruit

Giftige mensen: wat zijn dat? Giftige mensen zijn mensen die schadelijk zijn. Want gif is nou eenmaal schadelijk. Ken je deze? De huis-tuin-en-keuken psychopaat? Een kreet, die zo’n tien jaar geleden in ene populair werd. Volle zalen trokken lezingen hierover. Mijn collega-redacteur vertelde dat enthousiast. Daarom moest er zeker een artikel aan worden gewijd in…
Read more

Met stilte op vakantie

Dag in dag uit zijn we druk.Voor we het weten. Met de wereld om ons heen.Met onze innerlijke dialoog. Er even tussenuit kan helpen. Met de huidige versoepelingen kan het ook. Op vakantie naar verre oorden. Even echt uit de sleur zijn. Maar wat je altijd bij je hebt, werkt beter… Wat je altijd bij…
Read more

Zelfliefde is nooit egoïstisch

Zelfliefde is liefde voor jezelf. Dat maakt je geen egoïst.Zelfliefde is noodzakelijk voor een innerlijke balans. Je kunt niet geen relatie met jezelf hebben. Als je nauwkeurig observeert dan heb je relaties met jezelf, de ruimte waarin je je bevindt, met andere mensen, je woonplaats, de natuur, het land, de wereld, de kosmos, God… Altijd…
Read more

Valkuil: je lichaam vergeten

Midden in de Goede Week verschijnt dit artikel. Voor de christenen onder ons is deze week van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag een week vol van symboliek, betekenis en innerlijke ervaring. Dat is waardevol. Het is een innerlijke verrijking. Het verdiept je relatie met je Bron. Je innerlijke ontwikkeling krijgt de…
Read more

Je ziel herkent heelheid

De ontwikkeling van ons innerlijk leven, gedijt niet door verkeerde zorg. Een moederwond kan leiden tot wantrouwen, angst, onzekerheid, schuldgevoelens, schaamte, diffuse grenzen, minderwaardigheidsgevoelens, een laag zelfbeeld… Als je er middenin zit, zie je zelf geen weg eruit. Toch hebben veel mensen hun moederwond geheeld. Een moederwond zet zich vast op de niveaus van je…
Read more

Taal, levensverhaal en narratief: wat kunnen woorden uitdrukken?

Woorden kunnen veel uitdrukken.In nuanceringen.In beeldende taal. Soms kom je niet uit je woorden…… of zoek je de juiste woorden. Expressie en begrip Zolang we elkaars taal spreken, begrijpen we elkaar. Met taal geven we uitdrukking aan onze eigenheid.Met taal typeren we onze ervaringen. Elke dag. Met onszelf in onze innerlijke dialogen.Met anderen in gesprek,…
Read more

Valkuil: Begrip voor de ander

Het helen van je moederwond maakt je bewust van de zorg die je niet kreeg, maar wel nodig had. Het helen van je moederwond is een bewustwordingsproces: mentaal, emotioneel en spiritueel. In het proces van moederwond naar zelfliefde word je je meer en meer bewust van de verkeerde zorg die je kreeg. Je gaat ervaren…
Read more

Wat is dat toch? Over de waarde van contemplatie

“Wat is dat toch,” vraagt H., “daar achter je?” We spreken elkaar in een breakout room tijdens een zoomsessie. H. en ik volgen die avond via zoom de colleges. Onze medestudenten zijn voor een deel fysiek aanwezig of volgen ook via zoom de colleges van de post-Hbo opleiding Geestelijk Begeleider aan de Academie voor Geesteswetenschappen.…
Read more

Hoe weet je of iemand te vertrouwen is?

Hoe maak je het onderscheid tussen veilige en onveilige mensen? Hoe kom je erachter of je iemand kunt vertrouwen? Het verschil is belangrijk. Veilige mensen zijn mensen die je heel erg kunnen helpen. Onveilige mensen kunnen dat niet. Ingewikkelder dan dit wordt het niet. Maar hoe kom je erachter? Je weet het vooraf niet. Je…
Read more

Liefdevolle gedachten zijn eeuwig…

Midden in het leven zijn we omringd door de dood. 2020 is een jaar met veel ziekte en sterven. Ons leven biedt ons kansen, maar is altijd begrensd door ons sterven. Op ons levenspad streven we naar antwoorden op vragen als: Wie ben ik? Wie ben ik ten diepste? Vanwaar ben ik? Waartoe ben ik?…
Read more

Er zijn maar twee manieren om je leven te leiden…

Als niets een wonder is, draait de wereld mechanisch door. Als alles een wonder is, kan alles een geschenk zijn. Plezier, verwondering, blijdschap geven een magische glans aan ons willen, denken en doen. Zelfs als het leven ons voor de kiezen trapt, geeft het leven in ons de mogelijkheid uiteindelijk, dankbaar of verzoend, een nieuwe…
Read more

Elk vandaag, goed geleefd,…

Als mens reizen we van gisteren naar vandaag naar morgen. Vaak houdt het verleden ons bezig. Onze toekomst ligt verhuld nog voor ons. Wat komt er op ons af? Hoeveel kunnen we plannen? Hoeveel kunnen we sturen? Wat hebben we in handen? Wat we werkelijk in handen hebben, is het vermogen ons innerlijk te helen.…
Read more

Logisch! Je krijgt wantrouwen als je verraden bent…

Je kunt alleen maar verraden worden door de mensen die je vertrouwt. Als kind ben je aangewezen op de goodwill, liefde en ondersteuning van andere mensen. Moeder, vader, familie, buren, leraren, … Al deze mensen kunnen je op de een of andere manier verraden. Als de zorg die je ontvangt goed genoeg is, ontplooi je…
Read more

Thuis in je leven als reiziger, bewoner en erfgenaam

Je start als baby met alle latente mogelijkheden om een compleet mens te worden. Je hebt alles al in je. Je kunt jezelf gaan ontwikkelen. Een manier om te kijken naar de menselijke ontwikkeling en levensloop is het model van geestelijke begeleiding van Tjeu van Knippenberg. In dit model verloopt die ontwikkeling via drie ontwikkelingslijnen.…
Read more

Gezond egoïsme: zelfzorg

Gezond egoïsme: zelfzorg Zelfzorg is een belangrijk onderdeel in de eerste stap van de MAGIC-methode. In totaal bestaat de MAGIC-methode om te komen van moederwond naar zelfliefde uit negen stappen. De eerste stap, zelfzorg, vormt de basis voor het herstel- en transformatieproces dat je wilt aangaan: het helen van je moederwond. Van moederwond naar zelfliefde…
Read more