Blog

Met stilte op vakantie

Dag in dag uit zijn we druk.Voor we het weten. Met de wereld om ons heen.Met onze innerlijke dialoog. Er even tussenuit kan helpen. Met de huidige versoepelingen kan het ook. Op vakantie naar verre oorden. Even echt uit de sleur zijn. Maar wat je altijd bij je hebt, werkt beter… Wat je altijd bij…
Read more

Zelfliefde is nooit egoïstisch

Zelfliefde is liefde voor jezelf. Dat maakt je geen egoïst.Zelfliefde is noodzakelijk voor een innerlijke balans. Je kunt niet geen relatie met jezelf hebben. Als je nauwkeurig observeert dan heb je relaties met jezelf, de ruimte waarin je je bevindt, met andere mensen, je woonplaats, de natuur, het land, de wereld, de kosmos, God… Altijd…
Read more

Valkuil: je lichaam vergeten

Midden in de Goede Week verschijnt dit artikel. Voor de christenen onder ons is deze week van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag een week vol van symboliek, betekenis en innerlijke ervaring. Dat is waardevol. Het is een innerlijke verrijking. Het verdiept je relatie met je Bron. Je innerlijke ontwikkeling krijgt de…
Read more

Je ziel herkent heelheid

De ontwikkeling van ons innerlijk leven, gedijt niet door verkeerde zorg. Een moederwond kan leiden tot wantrouwen, angst, onzekerheid, schuldgevoelens, schaamte, diffuse grenzen, minderwaardigheidsgevoelens, een laag zelfbeeld… Als je er middenin zit, zie je zelf geen weg eruit. Toch hebben veel mensen hun moederwond geheeld. Een moederwond zet zich vast op de niveaus van je…
Read more

Taal, levensverhaal en narratief: wat kunnen woorden uitdrukken?

Woorden kunnen veel uitdrukken.In nuanceringen.In beeldende taal. Soms kom je niet uit je woorden…… of zoek je de juiste woorden. Expressie en begrip Zolang we elkaars taal spreken, begrijpen we elkaar. Met taal geven we uitdrukking aan onze eigenheid.Met taal typeren we onze ervaringen. Elke dag. Met onszelf in onze innerlijke dialogen.Met anderen in gesprek,…
Read more

Valkuil: Begrip voor de ander

Het helen van je moederwond maakt je bewust van de zorg die je niet kreeg, maar wel nodig had. Het helen van je moederwond is een bewustwordingsproces: mentaal, emotioneel en spiritueel. In het proces van moederwond naar zelfliefde word je je meer en meer bewust van de verkeerde zorg die je kreeg. Je gaat ervaren…
Read more

Wat is dat toch? Over de waarde van contemplatie

“Wat is dat toch,” vraagt H., “daar achter je?” We spreken elkaar in een breakout room tijdens een zoomsessie. H. en ik volgen die avond via zoom de colleges. Onze medestudenten zijn voor een deel fysiek aanwezig of volgen ook via zoom de colleges van de post-Hbo opleiding Geestelijk Begeleider aan de Academie voor Geesteswetenschappen.…
Read more

Hoe weet je of iemand te vertrouwen is?

Hoe maak je het onderscheid tussen veilige en onveilige mensen? Hoe kom je erachter of je iemand kunt vertrouwen? Het verschil is belangrijk. Veilige mensen zijn mensen die je heel erg kunnen helpen. Onveilige mensen kunnen dat niet. Ingewikkelder dan dit wordt het niet. Maar hoe kom je erachter? Je weet het vooraf niet. Je…
Read more

Liefdevolle gedachten zijn eeuwig…

Midden in het leven zijn we omringd door de dood. 2020 is een jaar met veel ziekte en sterven. Ons leven biedt ons kansen, maar is altijd begrensd door ons sterven. Op ons levenspad streven we naar antwoorden op vragen als: Wie ben ik? Wie ben ik ten diepste? Vanwaar ben ik? Waartoe ben ik?…
Read more

Er zijn maar twee manieren om je leven te leiden…

Als niets een wonder is, draait de wereld mechanisch door. Als alles een wonder is, kan alles een geschenk zijn. Plezier, verwondering, blijdschap geven een magische glans aan ons willen, denken en doen. Zelfs als het leven ons voor de kiezen trapt, geeft het leven in ons de mogelijkheid uiteindelijk, dankbaar of verzoend, een nieuwe…
Read more

Elk vandaag, goed geleefd,…

Als mens reizen we van gisteren naar vandaag naar morgen. Vaak houdt het verleden ons bezig. Onze toekomst ligt verhuld nog voor ons. Wat komt er op ons af? Hoeveel kunnen we plannen? Hoeveel kunnen we sturen? Wat hebben we in handen? Wat we werkelijk in handen hebben, is het vermogen ons innerlijk te helen.…
Read more

Logisch! Je krijgt wantrouwen als je verraden bent…

Je kunt alleen maar verraden worden door de mensen die je vertrouwt. Als kind ben je aangewezen op de goodwill, liefde en ondersteuning van andere mensen. Moeder, vader, familie, buren, leraren, … Al deze mensen kunnen je op de een of andere manier verraden. Als de zorg die je ontvangt goed genoeg is, ontplooi je…
Read more

Thuis in je leven als reiziger, bewoner en erfgenaam

Je start als baby met alle latente mogelijkheden om een compleet mens te worden. Je hebt alles al in je. Je kunt jezelf gaan ontwikkelen. Een manier om te kijken naar de menselijke ontwikkeling en levensloop is het model van geestelijke begeleiding van Tjeu van Knippenberg. In dit model verloopt die ontwikkeling via drie ontwikkelingslijnen.…
Read more

Gezond egoïsme: zelfzorg

Gezond egoïsme: zelfzorg Zelfzorg is een belangrijk onderdeel in de eerste stap van de MAGIC-methode. In totaal bestaat de MAGIC-methode om te komen van moederwond naar zelfliefde uit negen stappen. De eerste stap, zelfzorg, vormt de basis voor het herstel- en transformatieproces dat je wilt aangaan: het helen van je moederwond. Van moederwond naar zelfliefde…
Read more

Durf het even niet te weten!

Coronatijd is crisistijd. Opeens is het als samenleving niet normaal om normaal te blijven. Maatregelen, inperkingen, onzekerheid. Mensen worden getroffen in hun gezondheid en hun portemonnee. De economie krijgt een tik. Langzaam mogen we per 1 juli weer meer. Hoe het verder gaat, weet niemand zeker. Het oude is geweest, het nieuwe is onzeker. In…
Read more

Er is niets aan de hand

Niets aan de hand? Wablief? Coronadoden Oversterfte Mondkapjes Anderhalve meter Rassenrellen En wie weet wat morgen ons brengt… Niets aan de hand? Op dit moment is er heel veel aan de hand in de wereld! Er was ook heel veel aan de hand als jij, als kind, verkeerde zorg kreeg tijdens je opgroeien. Geen liefde…
Read more

Laat je niet gijzelen (2)

Zoals je in een werkelijke gijzelingssituatie in de knel kan komen omdat je vrijheid en leven wordt bedreigd, zo kun je innerlijk gegijzeld worden. De metafoor van gegijzeld worden of een gijzelaar zijn, gebruikt George Kohlrieser, voormalig gijzelingsonderhandelaar, in zijn huidige werk. Hij ervaart het als een krachtig middel voor onderwijs en trainingen over leiderschap,…
Read more

Koningsdag 2020

Feest vanwege de verjaardag van onze koning. Innerlijk koningschap is voor iedereen. Soeverein omdat je beschikt over autonomie: een eigen wil om eigen keuzes te maken. Een koninklijke houding doordat je anderen hun soevereiniteit gunt en helpt waar nodig is. Wees een vorst op je eigen vierkante meter. Die ruimte zie je nu met nieuwe…
Read more

Laat je niet gijzelen

Ons leven is op z’n kop gezet door een nieuw virus dat de hele wereld over gaat. Niemands leven is nog zoals het was. Het verstandigste is op zoek te gaan naar nieuwe regelmaat, structuur en vormen van ontspanning en plezier. Maar wat doe je met je angst en onrust? Hoe ga je om met…
Read more

Leven met hart & ziel (4)? Juist handelen

Wil jij ook met hart & ziel wilt leven? Dan helpen deze vier spirituele waarden je daar heel goed bij. 4 Spirituele waarden voor leven met hart & ziel 1. Onderscheidingsvermogen 2. Zelfvergetelheid 3. Liefde 4. Juist handelen In dit artikel staat Juist handelen centraal. Juist handelen is een praktijktest Juist handelen is de praktijktest…
Read more

Leven met hart & ziel (3)? Liefde

Wil jij ook met hart & ziel wilt leven? Dan helpen deze vier spirituele waarden je daar heel goed bij. 4 Spirituele waarden voor leven met hart & ziel 1. Onderscheidingsvermogen 2. Zelfvergetelheid 3. Liefde 4. Juist handelen De 4 spirituele waarden staan niet los van elkaar, ze horen bij elkaar. Je hebt ze alle…
Read more

Leven met hart & ziel (2)? Zelfvergetelheid

4 Spirituele waarden voor leven met hart & ziel 1. Onderscheidingsvermogen 2. Zelfvergetelheid 3. Liefde 4. Juist handelen Onderscheidingsvermogen heb ik in dit artikel besproken plus wat aan al deze 4 universele spirituele waarden voorafgaat: een eind maken aan onwetendheid. De 4 spirituele waarden staan niet los van elkaar, ze horen bij elkaar. Je hebt…
Read more

Leven met hart & ziel? Deze spirituele waarden helpen je daarbij

Als jij ook meer met hart & ziel wilt leven, dan helpen deze vier spirituele waarden je daar goed bij. 4 Spirituele waarden voor leven met hart & ziel 1. Onderscheidingsvermogen 2. Zelfvergetelheid 3. Liefde 4. Juist handelen Maar daar gaat iets aan vooraf… Je moet eerst weten dat dat kan: innerlijk leven en bezield…
Read more

Zelfliefde. Ben jij dat waard?

Zelfliefde heeft veel positieve effecten. Heel veel. Als je zelfliefde hebt, dan ervaar je dat. Dan vertel ik je niks nieuws. Zorg dat je zelfliefde krijgt Als je nog niet genoeg zelfliefde hebt, ga er dan mee aan de slag. Meestal weet je zelf wel of je voldoende zelfliefde hebt of (nog) niet. Kun je…
Read more

GRATIS!

21 Quotes voor meer zelfliefde
E-mailadres
Voornaam
Je gegevens zijn veilig. Ik deel je gegevens nooit.