September 2019

Tijdens het ‘componeren’ van inhoud en structuur van het boek is een belangrijke plaats weggelegd voor citaten.
Je vindt ze ook altijd in de Zinvolle Tips

 

TIP: schrijf je in voor de Zinvolle Tips met het inschrijfvak bovenaan deze pagina!
Ervaar wat de maandelijkse Quote voor Hart & Ziel jou innerlijk doet!

 

Bijvoorbeeld:

“Je geboorte is niet je lot.”

Of:

“Wanneer je jouw ‘ja’ weigert omdat er nog een spoortje ‘nee’ is achtergebleven en je absoluut zeker wilt zijn dat je alle duisterheden hebt opgeruimd voordat je aanspraak kunt maken op jouw licht, dan verzoek ik je dringend niet zo’n perfectionist te zijn!”
[Emmanuel]

 

Of: 

“You, yourself, as much as anybody else in this universe, deserve your love and affection.”
[Buddha]

 

Deze quotes komen uit mijn eigen quotes verzameling.
Tijdens mijn reis naar heelheid ben ik spontaan uitspraken gaan verzamelen, die me echt raakten op het moment dat ik ze las.
Het zijn pareltjes van inzicht, wijsheid en spiritualiteit.
Ze spreken een diepere laag aan in jezelf.
De diepere laag, waar je raakt aan het mysterie van leven, groei en heelheid.

Ik vind ze nog steeds heel mooi en treffend.

De citaten zijn ook belangrijk voor het boek.

Ze zijn belangrijk voor de werking van de inhoud van het boek.
Opdat jouw innerlijk wordt aangeraakt terwijl je leest over heel worden.
Opdat jouw menselijke natuur wordt gestimuleerd om in beweging te komen.

Zodat je voor een deel al kan ervaren wat het voor jou kan betekenen om oude pijn los te laten en je moederwond te helen.
Zodat je voor een deel al kan ervaren wat zelfliefde jou kan opleveren.

Innerlijk geraakt worden, innerlijk bewogen worden gaat over waardevolle zaken, die je hart raken, die je ziel raken.

Al is wijsheid en spiritualiteit door en door rationeel, doordat het bestaat uit een ijzersterke logica, de ruimte waarin ze in jou tot leven komen is bovenredelijk.
Het is de innerlijke ruimte, die je denken, je ratio, te boven gaat.
Het is het niveau waar je de structuur van de werkelijkheid ‘vat’, tot diep inzicht komt en je verbonden en geborgen weet in het leven zelf.

 

Juli 2019

Al langere tijd denk ik na over de juiste invalshoek. Dat betekent: vanuit welke positie start ik, wat zie ik als reikwijdte van de inhoud en waar stop ik. Het boek gaat deels over ontwikkelingspsychologie en deels over spiritualiteit en spirituele ontwikkeling.
Begin ik dan vanuit het niveau van ontwikkelingspsychologie of vanuit het niveau van spiritualiteit als ik beschrijf wat een moederwond is.
Welke gevolgen voor de rode draad in het boek heeft de ene keuze ten opzichte van de andere.

En daar wappert als het ware ook het onderwerp zingeving doorheen, langs en onderdoor. Zingeving als zaken die zin, doel en richting aan je leven geven. Zingeving kan spiritueel zijn, het hoeft niet.

Het is zo makkelijk nog niet…

Gelukkig werd ik inhoudelijk een handje geholpen door de artikelenbundel Steun en toeverlaat, Historische aspecten van geestelijke begeleiding, onder redactie van Marit Monteiro, Peter Nissen en Judith de Raat.
Heden en verleden van geestelijke begeleiding wordt door diverse auteurs uitgelicht.

Uiterst interessant. Het vergt ook discipline aan mijn kant om gefocust te blijven op mijn onderzoekvraag: Welke werkgebieden in het huidige veld van geestelijke begeleiding sluiten aan bij mijn werk. Zijn er modellen en methodieken die voor mij expliciteren ‘hoe’ ik geestelijk en spiritueel werk (zodat ik er methodisch over kan schrijven).

Het vergt discipline omdat ook de historische artikelen zo uiterst boeiend zijn… Maar daar lees ik het boek niet voor…

Het juweeltje zit op het eind: het voorlaatste artikel is van Tjeu van Knippenberg met als titel Tussen naam en identiteit, een model voor geestelijke begeleiding. Over dit onderwerp heeft Knippenberg twee boeken geschreven: Tussen Naam en identiteit, verkenningen uit 1998 en Existentiële zielzorg, tussen naam en identiteit uit 2018.

Het tweede boek is een uitwerking van de ontwikkeling in denken van de auteur ten opzichte van het eerdere boek. Dat is boeiend om te volgen.

De auteur werkt vanuit een orthodox christelijk kader. Dat behoeft vertaalslagen omdat ik werk vanuit een innerlijk christelijke spiritualiteit, die verbinding maakt met bijvoorbeeld mystici uit andere religieuze stromingen, filosofen en wijsheidsleraren.

Het model van Knippenberg komt kort gezegd neer op het volgende. Als mensenkind start je je leven met een naam, op te vatten als je naam en geboortedatum. Gaandeweg je leven ontwikkel je je steeds meer. Je maakt dingen mee, je groeit door gebeurtenissen en je levensverhaal wordt langer. Dat leven leef je via tijd en ruimte. In de tijd ondervind je een spanningsveld van verandering en continuïteit. In de ruimte ondervind je een spanningsveld van individuatie en participatie: in hoeverre word je je unieke zelf en in hoeverre sta je open voor het leven, de wereld en je medemens. Door je leven te leven in tijd en ruimte ontwikkel je ook een gebied in jezelf dat alles te maken heeft met het perspectief dat je op jezelf hebt. Dat is een overstijgend, transcendent perspectief. Hier ontmoet je het spanningsveld tussen zelf je leven aan willen sturen en je verlangen geleid te worden.  Door de ontwikkelingen in tijd, ruimte en transcendentie ontwikkel je je identiteit. Een identiteit die nooit af is, doordat het leven zelf een open einde heeft, innerlijk gezien.  

Mooi he?
Lekker compact vind ik dit model.

En de verbinding mystagogie? Waar ik vorige maand (juni 2018 – hieronder op de pagina) over schreef? Dit schreef ik er onder meer over:

“Mystagogie heeft te maken het het ervaren van het mysterie dat aan het leven ten grondslag ligt. Bijvoorbeeld in christelijke termen: dat God aan ons bestaan vooraf gaat en erboven uitstijgt. Dat we deel hebben aan het wonderlijke dat leven heet, maar er zelf niet de oorzaak van zijn. Dat die diepe laag een helende werking heeft. Dat rituelen en gebed deze laag kunnen raken. Dat het mysterie van het leven ook ons kan leiden op een weg naar heelheid.”

De verbinding met het model van Knippenberg ligt erin dat elke gebeurtenis in tijd of ruimte een aanleiding kan zijn het mysterie te ervaren. Een woord, natuur, een gedachte, een uitwisseling in een ontmoeting.
Het ervaren van het wonderlijke dat leven heet, geeft vervolgens wel een heel ander transcendent perspectief. Het heeft direct invloed op je identiteit. En op je spiritualiteit en zingeving.

 

Boekgegevens:

Marit Monteiro, Peter Nissen en Judith de Raat (red.). 1999. Steun en toeverlaat, Historische aspecten van geestelijke begeleiding. Stichting Echo/ Uitgeverij Verloren, Hilversum.

Tjeu van Knippenberg. 1998. Tussen Naam en identiteit, verkenningen. Kok, Kampen.  

Tjeu van Knippenberg. 2018 3e druk. Existentiële zielzorg, tussen naam en identiteit. Van Warven, Kampen.

 

Juni 2019

Donderdag 13 juni:
Ik bezoek het symposium voorafgaand aan de boekpresentatie Helende zorg, een geïnspireerd perspectief op gezondheid en zorg.
Boeiend.
Interessant.
…en een super mooie locatie: Museum Catharijneconvent in Utrecht.

Op de achterkant van boek staat:
“In de zorg zou het moeten gaan om ‘positieve gezondheid’- een visie die nieuwe en verrassende perspectieven biedt op gezondheid en zorg, op wat daar anders kan en van belang of betekenisvol is. Heel de mens komt dan in het vizier.
In deze bundel laten theologen en geestelijk verzorgers het belang zien van de existentiële dimensie van zorg: omgaan met verlies van autonomie, met kleine en grote gebeurtenissen, met vreugde, maar ook met lijden en verdriet. Het gaat dan om levensovertuiging, om zingeving en spiritualiteit. (…).”

Ja, daar gaat het zeker om. Levensovertuiging, zingeving en spiritualiteit zijn van cruciaal belang om vervulling te vinden.

Twee bijdragen in de bundel vind ik erg interessant. Helende zorg, een mystagogisch perspectief, door Annemiek de Jong – van Campen en de bijdrage van Petra Galema, Stilte en woorden, zin en betekenis van een mystagogische oriëntatie.

Mystagogie heeft te maken het het ervaren van het mysterie dat aan het leven ten grondslag ligt. Bijvoorbeeld in christelijke termen: dat God aan ons bestaan vooraf gaat en erboven uitstijgt. Dat we deel hebben aan het wonderlijke dat leven heet, maar er zelf niet de oorzaak van zijn. Dat die diepe laag een helende werking heeft. Dat rituelen en gebed deze laag kunnen raken. Dat het mysterie van het leven ook ons kan leiden op een weg naar heelheid.

In met name de tweede bijdrage lees ik opeens innerlijke elementen uit mijn eigen helingsproces. Ik ben wat perplex, terwijl ik verder lees… Krijg nou wat… Dus dat deed ik… Het geeft me vermoedelijk nieuwe handvatten voor het voorwoord van het boek Van moederwond naar zelfliefde, met de MAGIC-methode oude pijn helen. Dat is interessant… Ik laat het ontstaan. Ik laat het innerlijk het werk maar doen, dan kristalliseert het heus uit als het moment daar is.

 

Mei 2019

9 mei heb ik een deadline. Namelijk globaal de gehele inhoud van het boek communiceren met mijn redacteur Ineke Hogema. Het doel van deze exercitie is om vervolgens samen te komen tot een indeling en een plan van aanpak.

‘Globaal’ ‘de gehele inhoud’ dat is al ontzettend grappig natuurlijk.
Het vraagt mij van grotere afstand te kijken naar de diverse onderdelen, die ik ook tot in detail beheers.
Mooie uitdaging!

Het is fijn dat ik nu innerlijk ervaar dat ik het laatste deel van versie 1 kan herschrijven. Dat ik in mijn onderzoek en denken de puntjes voldoende op de ‘ie’ heb om nu te proberen het in begrijpelijke, toegankelijke en verifieerbare taal te vertellen.
Wat dan?
Bijvoorbeeld de koppelingen tussen psychologische en spirituele modellen van de mens inzichtelijk maken. Inzichtelijk, dus op een manier die innerlijk in de lezer doorwerkt. Dat kan alleen integer en bestendig als de ander de ruimte ervaart zelf te bepalen of het nuttig, begrijpelijk en praktisch is.

Een van de mooiste dingen die ik in mijn ontwikkeling als geestelijke las was de uitspraak dat “een waarheid voor de mens geen waarheid kan zijn, noch een openbaring een openbaring, totdat hij inziet dat deze voor hemzelf waar is.”
Een mens (m/v) moet deelnemer zijn in zijn eigen queeste naar heelheid. Tips, trucs, ideeën en voorbeelden van anderen zijn meer dan welkom. Maar waarheid beaam je alleen maar zelf. En als je in contact bent met de laag in jezelf waar dat zich voltrekt, dan kom je er wel. Daarin heb ik het volste vertrouwen.

 

April 2019

Liefde voor jezelf? Of zelfliefde?

Wat zet ik in de titel?

“ ‘Zelfliefde’ is een term die nu vaker voorkomt,” zegt Ineke. We zitten gezellig aan tafel in de ruime keuken van mijn nieuwe huis.
‘Mmm’, denk ik.
“Ja,” vervolgt Ineke, “dat doe ik graag… In boekwinkels rondlopen en kijken naar boeken en titels. Het viel me op dat nu ‘zelfliefde’ meer voorkomt.”
Het is ook deel van haar vak als redacteur en uitgever: titels en covers van boeken bekijken.

En wat doe ik daarmee… Op dat moment even nada noppes. Mijn brein gaat op blanco. Tikje moe, ben ik. Tikje veel meuk te doen. Parkeren, maar. Ik neem er nu geen beslissing over. Dat komt vast wel goed. Ooit.

Maar een week later probeer ik ‘m uit: die nieuwe titel. Gouden kans, daar op de berg in Rhenen. Nieuw publiek om de titel op uit te proberen. En op mezelf natuurlijk, hoe vloeit de taal? ‘Van moederwond naar zelfliefde, …’ Ja, dat rolt makkelijk over m’n lippen.

Hoezo op de berg in Rhenen? Op 21 maart was ik daar voor een workshop die Ineke Hogema gaf: Start je Boek op de Berg. Een boeiende bomvolle dag praten, denken en uitwisselen met een kleine groep schrijvers over boekidee, boekplan, publicatieplan, mogelijkheden om uit te geven en een wandeling over de Grebbeberg.

Blijft mooi, die berg. Heerlijk om even wat te lopen met z’n allen na de heerlijke lunch. Even nieuwe energie opdoen. Even nieuwe vergezichten zien. En hopelijk inspireert de metafoor van de berg  – uitzicht, overzicht, de route naar een bestemming zien – steeds weer om perspectief te houden tijdens het schrijven.

Maart 2019

Nieuw huis in Apeldoorn. Nieuwe werkplek. Nieuwe mogelijkheid om de tussentijds gemaakte aantekeningen uit te werken. Eindelijk kan ik me gaan concentreren op versie twee van het boek.

Eindelijk raak ik uitgepuzzeld over welke categorieën begrippen ik ga gebruiken. Het staat me natuurlijk vrij om dat zelf te bepalen, tuurlijk. Maar op het moment dat je gaat spreken over lichaam, ziel en geest, slaat de verwarring toe.
Hoe ga ik daarmee om? Welke begrippen ga ik gebruiken om vanuit te schrijven? Wat is de inhoud van die begrippen? Welke begripsbepalingen ga ik hanteren?
Daarmee heb ik lopen worstelen. Zeker ook doordat de bronnen waarvan ik gebruik wil maken andere modellen en verschillende begrippen hanteren.

Over welke verwarring gaat het bijvoorbeeld?
Om een voorbeeld te geven: in de loop van de geschiedenis zijn dezelfde ‘dingen’ afwisselend met ‘ziel ‘en ‘geest’ benoemd. Die verwarring duurt tot de dag van vandaag.
Puzzelstukje voor mij was: welke keuze ga ik maken, als ik hierbij ook de verscheidenheid aan bronnenmateriaal betrek?
Nog zo een: ‘spiritualiteit’ en ‘geestelijk’ hebben elke verschillende betekenissen afhankelijk van de context waarbinnen de begrippen worden gebruikt.  We spreken over geestelijke gezondheidszorg waar Spiritus Sanctus, de Heilige Geest, niet meteen wordt bedoeld, maar geest als in de dichotomie ‘geest en lichaam’ wel. De Heilige Geest vindt wel toevlucht binnen het werkveld van de geestelijke verzorging, wat slechts een deelgebied van geestelijke gezondheidszorg is. En spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn: spiritus) betreffen. En welke geest bedoel je dan als je zou spreken over “de actieve en vitale verbinding met de kracht of het wezen van het diepere zelf en de Bron van Leven en Bewustzijn.” Dat laatste staat op de Wikipedia pagina over spiritualiteit onder het kopje ‘spiritueel maar niet religieus’, maar al klinkt het mooi, wat bedoel je dan precies? Hoe werkt dat in de mens? En hoe weet je dat je het hierover hebt als je ‘iets’ ervaart?

Er zit niets anders op dan te werken met de categorieën zoals de theosofie, met een invloed op Roberto Assagioli, heeft benoemd. Het is en blijft inderdaad de meest exacte onderscheiding van de diverse bestanddelen van de mens. Al is het wat overweldigend om te werken met alle zeven categorieën, dat is al een studietraject op zichzelf. Een beetje compacter mag ook wel, liefst zonder de essentie te verliezen. Het kind niet met het badwater weggooien en tegelijkertijd: “In der Beschraenkung zeigt zich die Meisterin.” Het boek gaat niet over theosofie. Theosofie is maar een achterliggend onderdeel ervan, namelijk het begrippenkader van waaruit schade en herstel van oude pijn uit de kindertijd wordt besproken. Liefst in taal, die voor velen toegankelijk is.

Dan kom ik tot:

 1. Fysiek – etherisch
 2. Emotioneel
 3. Lager mentaal
 4. Hoger mentaal
 5. Bovenredelijk
 6. Monade

Waarbij ik de inhoud van deze begrippen gebruik zoals die overeenkomt met een deel van de theosofische bronnen. Over de gehele linie bekeken hanteren niet alle theosofische bronnen dezelfde begripsbepalingen van de zeven theosofische categorieën. Pfff.
De monade is, kort getypeerd, een gebied dat ver boven de mens uitreikt. Denk aan begrippen als het heilige, een transcendente realiteit, God. Het fysieke lichaam is belangrijk in de psychosomatiek, naast dat het natuurlijk de zetel is van je bewustzijn. Dan spelen met name het emotionele, het lager mentale, het hoger mentale en het bovenredelijke (dit kies ik als een samentrekking van meerdere theosofische categorieën) een hoofdrol in het proces van het helen van je moederwond.

Met slechts vier hoofdrolspelers, die samen je bewustzijnsinhouden vormen, valt voor een buitenstaander ook te werken: emoties, gedachten, abstract denken en het bovenredelijke.

En half maart ga ik sparren met mijn redacteur, Ineke Hogema. Onderwerp van gesprek? Hoe we het traject van versie 2 van het boek gaan optuigen. Onwards!

 

Februari 2019

Het nieuwe jaar is voor mij voortvarend gestart. Voor jou ook? Ik hoop van wel!

Voor mij een nieuw huis in Apeldoorn. De verhuizing. Een dag inladen, een dag uitladen. Nu een huis vol dozen, die stukje bij beetje worden uitgepakt.
Dat gaat langzamer dan inpakken…

Mijn werkkamer vordert redelijk. Ik wil het zelf natuurlijk allemaal sneller inrichten dan in werkelijkheid mogelijk is. Het is in ieder geval een fijne kamer met veel daglicht.

Hopelijk is binnenkort mijn nieuwe boekplan in orde: planning, woorden per dag vaststellen, die woorden produceren en overleg met mijn redacteur.

 

 

December 2018

Op dit moment zijn er over het boek zelf nog geen nieuwe berichten.
De verhuizing naar Apeldoorn komt stap voor stap dichterbij…
En innerlijk krijgen de plannen voor een nieuwe werkkamer gestalte…
En krijg ik er zin in: verder werken aan het boek (was het maar vast zo ver!) Maar dat moet nog even wachten.
Eerst moeten er nog wat verhuisdozen worden gevuld. Dat staat voor de komende weken op het programma.
Wordt vervolgd…

 

Oktober 2018

De nieuwe titel van het boek is:

Van moederwond naar liefde voor jezelf, met de MAGIC-methode oude pijn helen

Hierover vertelde ik in het stukje met als kop: September 2018: de titel…

Dan is het misschien nu een leuk moment om een tipje van de sluier op te lichten van die MAGIC-methode.

Want wat is dat?

MAGIC is natuurlijk een woord dat magisch betekent. Of magie. Of Betovering. En dat heeft wel iets te maken met de inhoud van de MAGIC-methode…

De vijf letters van het woord MAGIC staan voor de vijf belangrijke onderdelen in de methode.

M staat voor meditatie.

A staat voor analyse en aanleren.

G staat voor gebed.

I staat voor introspectie, ofwel zelfreflectie.

C staat voor contemplatie.

Als door verkeerde zorg een moederwond ontstaat dan heb je:
meer wantrouwen dan vertrouwen,
meer onzekerheid dan zelfstandigheid,
meer minderwaardigheidsgevoelens dan lef voor initiatief,
meer twijfel over wie je nou eigenlijk bent dan een duidelijk zelfbeeld,
meer moeite met intimiteit dan de vaardigheid de ander dichtbij te laten komen zonder je eigen basis te verliezen.

Ieder mens met oude pijn heeft een unieke mengeling van deze zaken.
Ieder mens met oude pijn heeft dus ook unieke aanknopingspunten om te starten met die oude pijn te helen en vanuit een nieuwe balans en kracht je eigen leven vorm te geven.

Om daar voor jou achter te komen is onderzoek nodig. Analyse. En introspectie. En het leren van nieuwe kennis en het aanleren van constructiever gedrag.
Om dit te kunnen doen is gezonde zelfzorg nodig en meditatie om ruimte te maken in je hoofd en je gewoontegedachten te kalmeren.
Gezonde zelfzorg houdt ook in dat je je spirituele, geestelijke dimensie voedt. Dat kan met gebed, meditatie en contemplatie.
En gebed, meditatie, contemplatie en inspiratie zijn prima manieren om je oude te patronen te leren overstijgen, doordat je meer contact en bewuster contact krijgt met je hoger zelf, je essentie en je waarden.

De MAGIC-methode is een transformatie proces.

De MAGIC-methode raakt aan diverse lagen en niveaus in jou, emotioneel, mentaal en spiritueel.
Die niveaus of lagen beïnvloeden elkaar eigenlijk voortdurend, oude pijn of niet.
Ik ben er van overtuigd dat we naast een instinct tot overleven een instinct tot heelheid bezitten, tot zelfverwezenlijking. Als je verstand, je hart en je ziel met elkaar in harmonie zijn, dan ervaar je die zelfverwezenlijking.
Alle aspecten van de MAGIC-methode zijn er op gericht jouw instinct tot heelheid te laten groeien opbloeien. Zodat jij je oude pijn heelt, in balans komt en je verloren kracht hervindt.  Zodat je het werkelijk naar je zin kunt hebben in je leven.

En dat is iets magisch, omdat jouw zelfverwezenlijking kan oprijzen als een feniks uit de as van oude pijn.
Het is wonderlijk, omdat zo’n transformatie beschreven en gestimuleerd kan worden, maar zichzelf als het ware tevoorschijn roept als aan alle voorwaarden is voldaan.
En het is fascinerend dat de mogelijkheid er eigenlijk altijd is: dat we bewust deel kunnen hebben aan zoveel goedheid.

 

September 2018: De titel….

Er zijn knopen doorgehakt qua titel.
Pfff.
Allerlei invallen passeerden de revue in mijn gesprek met Ineke Hogema, die mijn boek gaat redigeren.
Passend,
niet passend want al elders te vaak gebruikt,
te vaag,
te abstract,
leuk maar niet bruikbaar…
Om uiteindelijk te komen tot:

 
Van moederwond naar liefde voor jezelf, met de MAGIC-methode oude pijn helen
 
Moederwond moest er echt in, vond Ineke.
‘Dat is onderscheidend.’
Ok,

Goed nieuws Bijbel voor gezond egoïsme is gesneuveld. Jammer, want die vond ik wel weer parmantig. Dat kon echt niet, want met de kreet ‘bijbel’ was al te pas en te onpas een titel voorzien, wist Ineke.
‘O ja?!’ dacht ik,  ‘Is dat zo?’ 

Stond ik laatst in de boekwinkel en ja hoor.
Bijbel dit en bijbel dat.
Ik zag er in het voorbijgaan al vijf.
De courgette Bijbel, zelfs dat.
Tsjee, dan moet ik ‘bijbel’ echt niet willen in de titel, nee.

‘Een titel is de kortste samenvatting van je boek’, zei Ineke, en dat is ook zo. Weet ik ook. Waarna ze mij haar indruk van de inhoud van het boek gaf. Dan is de blik van een deskundige buitenstaander zo’n weldaad! En haar indruk was dus:
 
Van moederwond naar liefde voor jezelf, met de MAGIC-methode oude pijn helen
 
Ja, dat klopt.
Wat wonderlijk om je eigen werk zo aan jezelf te horen uitleggen en verklaren. Ik zat veel en veel te veel gevangen in concepten. Stap voor stap een uitleg van een geschikte titel, die het geheel omvat. En ‘mooier’ of ‘spannender’ hoeft een titel niet te zijn, als het maar duidelijk is wat het wel is. Doelmatig die titel, niet zozeer poetisch of lyrisch of beeldend of… whatever.
Het is ook niet de titel alleen…
Want dan pakt vervolgens een geïnteresseerde potentiële lezer de achterkant van het boek om te lezen wat de achterflaptekst aan verdere informatie geeft. En gaat dan hopelijk met het boek in de hand of in het winkelmandje in de webwinkel naar de kassa om zich te laten verrijken door de inhoud van het boek. Dat zou ontzettend waardevol zijn! Dat is ook waar het voor is. Dat is ook waar ik het voor doe.


Juli 2018: Hittegolf…

Heel Nederland puft met wekenlange tropische temperaturen. Ik ook.
Ik worstel ook met opzetjes voor de titel.

In een Worddocument verzamel ik ze. Gewoon inventariseren: welke mogelijkheden heb ik om een titel te componeren. En al die spinsels gewoon laten staan en verder inspiratie laten opborrelen.

Een titel is de kortste samenvatting van een non-fictie boek. Mijn boek verbindt twee werelden: die van de ontwikkelingspsychologie en die van de esoterische theologie.

Ik kan op verschillende manieren starten met een presentatie van de inhoud. De titel is voor mijzelf ook een wegwijzer.

3 augustus heb ik een videogesprek met Ineke Hogema. Hopelijk rolt er een goede titel uit…

 

Eind Juni 2018:  Brainstorm over de crowdfunding!

Redacteur gevonden!

Maarre… die titel moet echt anders…

“Hoe ‘middle of the road’ wil je het hebben?” vraagt Alfred.
We zitten genoeglijk buiten het atelier rond de tafel op Landgoed Plattenberg in Maarn.
Alfred van Muiden, Denise Hulst en ik.
“Ja, niet”, denk ik. Ook Denise kijkt bedenkelijk.
Waar het over gaat?
Het gaat over de titel van mijn boek.

Waarom dat van belang is?
Denise en Alfred gaan met mij werken aan de crowdfunding voor mijn boek.
Dan is een goede presentatie belangrijk. En daar hoort een goede titel ook bij.

Ja, die titel.
Kinds word ik er bij vlagen van.
De titel is wel ok: ‘Het geheim van een gelukkig leven’.
Maar ‘wel ok’ is niet scherp genoeg.
‘Wel ok’ valt gewoon af.

Dus wat zeg ik dan, op de vraag van Alfred?
Wil ik ‘middle of the road’?
Met de titel?
“Nee, natuurlijk niet.”
Dat betekent terug naar de tekentafel.
Opnieuw. Welke titel vat in een paar woorden kernachtig, uniek en onderscheidend de inhoud van mijn boek samen?
Ik hoop dat ik er voor de boekpresentatie uit ben…De dag brainstormen en doorgevraagd worden over mij en mijn boek met Alfred en Denise voor de crowdfunding was hartstikke productief.
Veel gelachen, een paar heel toffe ideeën. En ze hebben me een leuk actielijstje laten maken om meteen verder aan de slag te gaan.
 
 
Ook heb ik een redacteur en een mogelijke uitgever voor mijn boek gevonden: Ineke Hogema gaat mijn boek redigeren en uitgeverij Lente gaat naar alle waarschijnlijkheid mijn boek uitgeven!
Yes!

 

14 Juni: Boekmarketingdag

Boekmarketingdag van mijn schrijfcoach Jolanda Pikkaart. Op die dag leer ik over het in de markt zetten van mijn boek. Traditionele uitgevers doen dat voor grote namen, iedere andere auteur doet het zelf. Ik ben benieuwd…

Help! Uitstelgedrag!

Op een gegeven moment merk ik uitstelgedrag bij mezelf.

Bijvoorbeeld per se een boek willen lezen onder het mom van ‘moet vanwege het boek dat ik schrijf’, terwijl het er pas zijdelings iets mee te maken zou kunnen hebben als je echt je best gedaan hebt die verbinding te verzinnen.

Oeps.

Dus broedtijd en uitstelgedrag wisselden elkaar af.

Gelukkig ben ik de laatste dagen weer begonnen met serieus herschrijven.

Gelukkig zie ik weer hoe het verder kan.

Dan kan ik binnenkort enkele uitgevers benaderen.

O ja, uitgevers uitzoeken is ook een vak apart…

Talloze uitgeverijen met elk een eigen niche en werkwijze. Vooral de nieuwe uitgeverijen doen aan snelle respons voor een manuscript, gelukkig maar, want maanden wachten op een reactie is misschien echt niet meer van deze tijd…

10 Mei: Alle feedback van mijn proeflezers is verwerkt.

Mooi.

Is daarmee mijn boek af?

Nee.

Want nu mag ik beslissingen nemen: welke stukken ga ik herschrijven?

Welke feedback leg ik naast me neer?
Welke feedback zorgt voor een echte verbetering?

Dat kost tijd.

Dat vraagt innerlijke ruimte.

Een kant en klare oplossing is er niet meteen nadat ik met deze vragen heb gestoeid.

Vertrouwen dat het heus goed komt, heb ik wel.
In mezelf zullen antwoorden ontstaan en hulp kan ik altijd vragen.

Dit is broedtijd.

Het in m’n aandacht houden zonder beslissingen te nemen totdat het ‘klopt’.

 

April, mei, … : Feedback van proeflezers verwerken!

Diverse mensen zijn proeflezer geweest voor mijn boek. Ik heb veel enthousiaste reacties ontvangen. Dat is heel erg fijn, want tenslotte wil je als auteur dat mensen het boek ook graag lezen. Ik wil heel graag bereiken dat het iets toevoegt, dat het de moeite waard is.

Een van mijn proeflezers heeft de moeite genomen er als een redacteur naar te kijken. Dat is prettig, heel prettig. Maar soms zit ik met mijn handen in het haar, of zucht maar eens diep. Wat er gevraagd wordt? Begrippen die ik gewoon gebruik, ze zijn mijn instrumentarium, uit te leggen. Want de begrippen die ik gewoon ben te gebruiken zijn dat misschien niet 1-2-3 voor de lezer. Logisch. Prima. Leg uit.
Graag zo compact mogelijk.

Wat dan zoal? Zodat er geen enkele hindernis is voor het begrijpen van de tekst? Gut reaction, existentieel, vacuum, ecospiritualiteit, transpersoonlijk, archetype, affectie, draconisch, deadline, compassie, annihilatie, patriarchaat, sereen, niveaus. Enzovoorts, enzovoorts. Leg uit.

Dat is grappig, maar soms ook heel lastig om te doen. Het is denken over mijn eigen denken. Het is heel nauwkeurig bepalen wat precies ik bedoel. Dat verheldert enorm. Het hele grote voordeel is ook dat ik al een groot deel van de lijst met begrippen heb, die ik als naslag, als trefwoordenregister, in het boek wil opnemen.

Zijn feedback over het boek?

“Een goed therapeutisch boek! Kopen!”

 

April 2018: je kunt een GRATIS hoofdstuk lezen! Ga naar het inschrijfvak rechts op de pagina.

Geef je voornaam en je e-mailadres op. Je ontvangt het GRATIS hoofdstuk in je Inbox.

 

Begin april 2018: Over enkele dagen kun je een hoofdstuk van het boek Het geheim van een gelukkig leven, stappenplan voor het helen van oude pijn downloaden.

Dat kan dan hier op deze site. Nog een paar dagen geduld…

Maart 2018: Super interessant webinar gezien over het Crowdfunden van je boek

En ik ga deelnemen aan het programma!
Super spannend vind ik dat. Ik hoop echt dat het succesvol werkt.

Een van de intiatiefnemers hiervoor is Denise Hulst. Hier lees je er meer over: https://www.denisehulst.nl/category/crowdfunding/

Februari 2018: Eindelijk heb ik een titel die de lading dekt

Wat een geworstel was het, zeg! Een goede titel vinden voor mijn boek. Maar nu, na maanden ploeteren, is ie er!

Tadadadadaaaaaaaaaaaaaaaa!

Ik heb een titel gevonden die ‘klopt’. Dat wil zeggen: een titel die de lading dekt. En het is een titel die voor iedereen toegankelijk is. En het is een titel zonder vakjargon en andere abstracte kreten. En het is een titel die ook het intuïtieve aanspreekt. Je ziet: er hingen nogal wat eisen aan die titel vast.

Het is geworden:

Het geheim van een gelukkig leven, een stappenplan voor het helen van oude pijn.

Gelukkig had ik ook mensen om me heen die in hetzelfde schuitje zitten. Ik ben lid van een schrijfgroep, opgericht door mijn schrijfcoach Jolanda Pikkaart. Het is een commitment groep. We stimuleren elkaar om te schrijven, te blijven schrijven en door te gaan met schrijven en wat er zoal bij komt kijken. Ik heb geloof ik wel tien titels in de groep getest. Maar niemand was echt tevreden, ik ook niet. Doodmoe van deze ellende werd ik wel.

Totdat ik opeens deze titel als het ware door mijn hoofd voelde flitsen. Ik was iets heel anders aan het doen op dat moment. Zo snel als ik kon, greep ik een stuk papier om het op te schrijven. Die invallen die zo plotseling komen ben je ook zo weer kwijt! Vastleggen die handel! De woorden pasten nog net op een randje, want op het papier stond van alles wat over andere dingen ging.

Pff. Hebbes.

Een dag laten liggen, niks mee gedaan.

Klopt deze titel echt? Het klopte nog steeds.

Toen in de commitmentgroep gevraagd naar wat iedereen er van vond: iedereen vond ‘m echt heel goed. Raak.

Pff.

Hebbes.

Daar ben ik heel blij mee.

Januari 2018: Waar gaat het boek Het geheim van een gelukkig leven over?

Als jij verkeerde zorg kreeg toen je een kind was, heb je je niet optimaal kunnen ontwikkelen.

Verkeerde zorg is:

Je kon je niet optimaal ontwikkelen. En misschien heb je zelfs schade opgelopen door pesten, mishandeling of misbruik.

Dat is heel lastig en moeilijk. Het hindert je in je leven op allerlei momenten. Het maakt je ongelukkig. En je slaagt er niet in uit het leven te halen wat je wel heel graag wilt.

Er is een oplossing mogelijk.
Daarover gaat het boek Het geheim van een gelukkig leven.

Het boek geeft diepgaande informatie over wat het betekent om mens te zijn.
Het geeft aan hoe je je als mens ontwikkelt.
Hoe verkeerde zorg je natuurlijke ontwikkeling negatief beïnvloedt en welke mechanismen dat zijn.
En er staat een stappenplan in om je oude pijn te helen.

Daardoor kun je een leven creëren wat je wel wilt.
Met ontspanning, zelfvertrouwen, verwondering en plezier.
Je krijgt het echt naar je zin in je leven.
Je leert jezelf veel beter kennen en begrijpen.
Je krijgt meer grip op je eigen functioneren en kunt bewuster omgaan met je relaties en je collega’s.
Je bent veel minder afhankelijk van de mensen en gebeurtenissen om je heen.
Je bent meer in contact met wie je werkelijk bent en waarvoor je wilt leven.
Je hebt gezonde grenzen en een besef van je autonomie en unieke waarde.

Is dit waarmee je worstelt?

Dan is dit boek voor jou van onschatbare waarde!

Als je nu al meer wilt weten?

Neem contact met me op!

T: 06-13841368

E: contact@naarjezininjeleven.nl

Paula-Willemijn van Rooijen www.naarjezininjeleven.nl

Het boek Het geheim van een gelukkig leven zal eind 2018 verschijnen.

Wat gebeurt er in de tussentijd?

In de periode januari en februari krijg ik feedback van diverse proeflezers. Zij hebben versie 1 van het boek gelezen. Dat laat ik op me inwerken en ik ga ermee aan de slag. Zelf heb ik ook nieuwe inzichten opgedaan door versie 1 te schrijven. Met dat allemaal ga ik aan de slag om versie 2 te schrijven.

En natuurlijk met een uitgever zoeken, enzovoorts.

Wil je op de hoogte blijven? Onderneem actie!

Op de Facebook pagina van het boek Het geheim van een gelukkig leven houd ik je op de hoogte van het avontuur van het schrijven van dit boek.

De makkelijkste oplossing om op de hoogte te blijven:

Als je je inschrijft voor de maandelijkse Zinvolle Tips houd ik je op de hoogte en lees je artikelen die ik schijf over diverse onderwerpen rondom het helen van oude pijn. Hoezo makkelijkste oplossing? Je krijgt de Zinvolle Tips direct in je inbox, elke eerste donderdag van de maand.

Zo schrijf je je in voor de Zinvolle Tips:

 1. Scroll op deze pagina omhoog
 2. Dan zie je aan de rechterkant het inschrijfformulier
 3. Vul je voornaam en je emailadres in
 4. Klaar!
 5. Je krijgt er een gratis eBook bij cadeau.

Laat je me weten wat je ervan vindt?

Dat zou ik heel leuk vinden!

Dank je wel.

Paula-Willemijn van RooijenBOEK