We leven in interconnectedness

We bestaan in een levensweb van interconnectedness, van wederzijdse afhankelijkheid en betrokkenheid. We hebben relaties met onszelf, met anderen en met God, het Heilige. Of hoe je het genadevolle transcendente maar wilt omschrijven. We zijn met elkaar verbonden. We zijn verbonden met de bron van ons bestaan en met de grond eronder.Gaandeweg kunnen we meer…
Read more