Wat gij niet wilt dat u geschiedt, wat hebben we daar aan?

gulden regel www.naarjezininjeleven

 

“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.”

Dit is de Gulden Regel.

 

Sinds jaar en dag is dit de praktische leefregel die alle wereldreligies gemeenschappelijk hebben. In verschillende bewoordingen, dat wel.
Maar niet naar inhoud.
Waar gaat het praktisch gezien om? Wat hebben we eraan?
Lukt dit ook als je nog last hebt van oude pijn door een moederwond?
Hoe kun je je verder ontwikkelen door de Gulden Regel?

 

Waar gaat het praktisch gezien om?

Jij wilt niet bestolen, mishandeld of gedood worden.
Wat gij niet wilt dat u geschiedt… Voila.
Niet stelen, niet slaan, niet moorden.
Om maar wat voorbeelden te noemen.

Jij wilt niet geminacht, uitgelachen, of voorgelogen worden.
Wat gij niet wil dat u geschiedt… Voila.
Respect hebben. Vriendelijk zijn. Niet liegen.
Ook deze opsomming is uit te breiden.

De Gulden Regel is dus een heel compacte richtlijn waaruit je gewenste handelingen en gewenste intenties kunt afleiden.

 

Wat hebben we aan de Gulden Regel?

Natuurlijk hebben we wetten en regels. Natuurlijk hebben we als mens ook rechten.

Ons wetboek van strafrecht bevat handelingen die we liever niet zien.
En aan de positieve zijde staan de mensenrechten.

Maar om nou zo’n wetboek te doorzoeken om te zien of iets wel of niet geoorloofd is….
Om al die wetten door te kijken om erachter te komen wat al jouw mensenrechten nou allemaal zijn…
Dat kost wel even wat tijd en moeite. Gelukkig hebben we al veel in onszelf opgenomen door de mensen om ons heen.
Maar met de Gulden Regel weet je het eigenlijk altijd meteen, ook in nieuwe situaties.

Hoewel… het meteen weten lukt pas als je verstand, je hart en je ziel met elkaar in harmonie zijn.
Als je last hebt van oude pijn door een moederwond, zijn je verstand, je hart en je ziel nog niet met elkaar in harmonie.

 

Lukt dit ook als je nog last hebt van oude pijn door een moederwond?

Dat ligt eraan in hoeverre je bent afgestemd op de essentie van de Gulden Regel.

De essentie is dat jij, als mens, van alle verschijningsvormen, nog het meest lijkt op een ander mens. Waardoor je op het niveau van de hoogste waarheid kunt zeggen: tat tvam asi. Ik ben dat. Ik heb deel aan God.
En wat mij menselijk maakt is identiek aan wat de ander menselijk maakt.
Daardoor kan ik mij in de plaats stellen van de ander in die situatie.
Wat ik daarvoor nodig heb zijn wijsheid, inzicht, compassie en empathie.

En laat dat nou in het gedrang komen door die moederwond.

Oude pijn van een moederwond gaat erom dat je verkeerde zorg kreeg tijdens je kindertijd en tijdens je opgroeien.

Je bent in staat als mens om vertrouwen te leren, zelfstandigheid, lef voor initiatief, identiteit en intimiteit. Dat behoort tot jouw natuurlijke mogelijkheden in de aanloop naar de leeftijd van jongvolwassene.

Als dat mis gaat door verkeerde zorg, dan ontstaat er bijvoorbeeld teveel wantrouwen, onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens, apathie, niet weten wie je bent en moeite met intimiteit.

Doordat je niet genoeg kreeg van wat je nodig had, blijft er emotioneel gezien een dingetje met angst, verdriet en woede.

De kans is groot dat je heus in staat bent te handelen naar de Gulden Regel wat betreft niet stelen, niet slaan en niet moorden. Maar of je de ander werkelijk goed gezind kan zijn…
Of je je werkelijk onbevangen in de ander kan verplaatsen, alsof het jezelf betreft, is zeker de vraag.

Willen weten wat een ander nodig heeft, alsof het jezelf betreft, betekent dat je naast je eigen behoeften en wensen kan gaan staan.

Als je teveel angst hebt, durf je dat niet.
Als je je superieur voelt, moet de ander gewoon beter naar je luisteren.
Als je kwaad bent, gun je het de ander niet.
Als je geen vertrouwen hebt, doet het er toch nooit toe.
Enzovoorts.

Oude pijn brengt schade toe aan het ontplooien van je natuurlijke mogelijkheden en je emoties en overtuigingen. Daardoor kom je minder goed toe aan het ontwikkelen van wijsheid, inzicht, compassie en empathie.
Omdat de basis daarvoor nog ontbreekt.

Maar gelukkig werkt het allemaal ook de andere kant op, om het zo maar even te zeggen.
Je kunt ook beginnen bij de hoogste waarheden en die als ijkpunt en richtlijn nemen om je oude pijn op te sporen, te onderzoeken en een beter alternatief te vinden.

 

Hoe kun je je verder ontwikkelen door de Gulden Regel?

Nou, dat kan dus eigenlijk heel goed.

Juist doordat de Gulden Regel bestendig en eeuwig is. De regel heeft alles te maken met de moraliteit van dit universum. God schiep de wereld goed. God schiep de mens goed. [Genesis 1: vers 4, 10, 13, 18, 22, 25]

(Terzijde: in Bijbelvers Gen 1: 31 kijkt God naar al zijn scheppingswerk, incl. de mens, en ziet dat het niet alleen ‘goed’, maar zelfs ‘zeer goed’ is.)

God is de bron van alle goedheid. Wij mensen zijn in staat er een rommeltje van te maken.
Maar als mensen kunnen we ook een andere keuze maken, door ons op betere dingen te richten.
In intenties en motivatie en in gedrag.

Als je de Gulden Regel als uitgangspunt voor je persoonlijke ontwikkeling neemt, dan kom je ongetwijfeld alle dingen op het spoor die nog niet ‘goed’ zijn.
Vaak zie je dat als eerste buiten jezelf.
Maar iets in jou knoopt daar bij aan.
En dat iets in jou wijst je de weg naar jouw specifieke oude pijn.
Wat verhindert je goed te zijn?
In de zin van integer, rechtvaardig, vriendelijk, respectvol, eerlijk, gul, barmhartig… ?
Wat heb je zelf als eerste nog zo hard nodig?

Bij de Gulden Regel zijn er twee nodig. Jij en de ander.
Voor de snelste weg uit je oude pijn zijn er ook twee nodig.
Jij en een ander die snapt waar je tegen oploopt, die je kan begeleiden en je kan behoeden voor misvattingen en denkfouten.

Eigenlijk is het allemaal super eenvoudig. Maar daardoor is het nog niet altijd makkelijk. Twee weten meer dan een. En gedeelde smart is echt halve smart.

Wat gij niet wilt dat u geschiedt… geldt net zo hard bij een goede vriendin, vriend of bij een integere therapeut.
Kan ik het aanzien dat de ander nog geen weg uit oude pijn ziet? Hoe voel ik mij als de ander lijdt en worstelt?
Wat ik zou ik in de situatie van de ander het liefst ontvangen? Wat heb ik ten diepste nodig op dat moment?

Aandacht, acceptatie en liefdevolle vriendelijkheid voor de pijn die je ervaart of met je meedraagt is het cruciale begin om te kunnen gaan ontplooien wat nog niet aan bod kwam. Dit pad brengt heelheid. En heelheid is onvervangbaar waardevol!

 

Wat zijn jouw ervaringen met ‘niet kwetsen’, ‘niet schaden’?
Heb je misschien nieuwe inzichten gekregen?

Wil je reageren?
Dat kan!
In een reactie hieronder…
… of stuur me een mail
Altijd winnen en niemand verliest? Wablief? (deel 3 van 3)

winnaarsdriehoek dramadriehoek www.naarjezininjeleven.nl

Samenvatting van deel 1, deel 2 en deel 3

Als mens worden we mens onder de mensen.
We hebben mensen nodig om mens te zijn.
Maar in communicatie en samenwerking kan ook veel misgaan.
De dramadriehoek is een manier om te analyseren welke disfunctionele communicatie en samenwerking er is in een situatie, of organisatie.
Wat wel helpt is vertrouwen op jouw innerlijk kompas en werken aan je bewustwording.
Als jij nog hinder hebt van je moederwond dan is dat lastiger, maar niet onmogelijk.
Gezonde en effectieve communicatie en samenwerking ontstaan als je gebruik maakt van de winnaarsdriehoek.

Nog even terug naar de dramadriehoek, je innerlijk kompas en je extra hindernissen.

Als de dramadriehoek tot leven komt, houdt het mensen gevangen in een rollenspel dat destructief is.

Goddank heb jij ook een innerlijk kompas.
Daardoor is de dramadriehoek te herkennen aan de gevolgen ervan. Want juist ons innerlijk kompas voor heelheid en groei is in staat autonomie, eigen integriteit, waardering, openheid en respect te ervaren.

De kernovertuigingen die je je eigen maakt door je moederwond zijn:

 • Er iets mis is met mij
 • Ik moet eerst iets aan mezelf veranderen voordat anderen me kunnen waarderen of van me kunnen houden.

Hierdoor blijf je afhankelijk van de ander.
En juist afhankelijkheid is de motor achter de dramadriehoek.

De sleutel om uit de gevangenis van de dramadriehoek te ontsnappen is aandacht te geven aan hoe het voor jou voelt. Aandacht te geven aan je eigen gedachten en je eigen gedrag. En je bewust worden van je onbewuste bedoelingen. En te kiezen voor een van de rollen in de winnaarsdriehoek, die de actuele situatie verbetert voor jou en alle betrokkenen.

De winnaarsdriehoek

Wat wel heel goed werkt is de winnaarsdriehoek.
Het werkt goed voor jou omdat je op een positieve manier kijkt naar waar de mogelijkheden wel liggen.
Het werkt goed voor de onderlinge communicatie doordat alle betrokkenen als bekwame volwassenen worden gezien en behandeld.

Het enige tegengif voor de dramadriehoek is het tegendeel: gelijkwaardigheid.
En het besef dat er uiteindelijk enkel verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en gevoelens bestaat.

Gelijkwaardigheid

“Ik ben OK, jij bent OK.” Dat is gelijkwaardigheid als uitgangspunt.
Misschien zijn jouw handelingen destructief in een situatie, of de mijne misschien wel.
Maar jij bent OK en ik ben OK.
Waarop zou je anders verantwoordelijkheid kunnen baseren?

Het is ook mooi dat dit denkbeeld in spirituele tradities en Aloude wijsheid terug komt.
“Hate the sin, love the sinner”. Haat de zonde, hou van de zondaar.
Jij bent niet je handelingen.

Als het zou kunnen bestaan dat jij niet OK zou zijn, kan er nooit sprake van gelijkwaardigheid zijn.
En hoe kan ik eigenlijk weten of ik vrij van alle blaam zou zijn?
Misschien ben ik mij niet bewust van wat ik nog niet weet?
Kan ik weten of ik alles overzie?

In de Aloude Wijsheid is ook sprake van het Goddelijk bewustzijn dat in alles leeft. Dus in jou.
En in mij.
Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in ‘tat tvam asi’.
Dat is Sanskriet en je zou het bijvoorbeeld kunnen vertalen met ‘ik ben dat’.
Voor wie het leuk vindt kan op internet hierover veel meer vinden dan ik in dit artikel kan bespreken.

‘Tat tvam asi’ brengt tot uitdrukking dat het individuele zelf verbonden is met het hoogste zelf, de oorzakelijke oergrond. Dat kun je een hogere macht noemen, of de Allerhoogste, of de Bron van alle bestaan, of God, of…
En als in mij die verbondenheid tot uitdrukking komt en ik een mens onder de mensen ben, dan bestaat deze verbondenheid in alle mensen. Ook in jou.
Dan zou je de winnaarsdriehoek ook vanuit een heel spirituele kant kunnen benaderen.

Verantwoordelijkheid voor jezelf

Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf begint ermee dat je jezelf leert kennen, observeren en analyseren.
Dat je je gevoelens leert kennen, zonder dat ze het roer overnemen.
Dat je je gedachten en overtuigingen leert kennen zonder dat je ze meteen voor de hoogste waarheid aanneemt.
Dat je je doelen ijkt aan wat niemand benadeelt maar misschien zelfs iedereen ten goede komt.

In de spirituele tradities is er niet voor niets de richtlijn:
“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet (aan)”.
Dit is de Gulden Regel die in alle wereldreligies terug te vinden is als richtlijn voor het menselijk handelen.

Zodra je je een slachtoffer, redder of aanklager gaat voelen, is het een signaal.
Als jij wilt ontsnappen aan de dramadriehoek is dit het moment dat jij op de rem trapt.
En gaat uitpuzzelen wat wel een onafhankelijke, autonome positie is in gedachten, gevoelens en gedrag.

Het nadeel is dat het je confronteert met pijn, boosheid, verdriet en angst. Daar kun je dan niet langer voor weglopen en onbewust blijven wegstoppen.

Het voordeel is dat je de beschikking krijgt over de informatie in die boosheid, pijn, verdriet en angst.
Er is altijd een onderliggend gemis, een verlies. Iets wezenlijks dat je werkelijk nodig hebt.
Het is altijd iets wat je op een positieve manier onder woorden kan brengen.
Zodra je die informatie hebt, wijst jouw innerlijk kompas naar heelheid en groei je de weg naar transformatie.
Dat mechanisme zit van nature in je ingebouwd.
Jij beschikt, diep in jezelf, over alle antwoorden die je nodig hebt.

Rollen in de winnaarsdriehoek

De winnaarsdriehoek bestaat uit: Assertief persoon, de Zorgzame helper en een Kwetsbaar persoon.

De rol van Assertief persoon:

 • Het gedrag is het opkomen voor eigen behoeften.
 • Vragen wat de ander wil.
 • ‘Nee’ zeggen tegen wat je niet wilt.
 • Feedback kunnen geven.
 • Bereidheid te onderhandelen.
 • Bereidheid zelf te veranderen om in eigen behoeften te voorzien.
 • Niet vechten om te straffen of het eigen gelijk te halen.
 • Assertief kunnen zijn en je assertief kunnen voelen.
 • Oog hebben voor de behoeften en belangen van anderen.
 • In staat ook kwetsbaar en zorgzaam te zijn.

De rol van Zorgzame helper:

 • Zorg hebben voor kwetsbaren, voor mensen die lijden.
 • Niet voor anderen denken.
 • Niet ongevraagd voor anderen oplossingen bedenken of opleggen.
 • Niet het probleem overnemen, tenzij dat gevraagd wordt en je dat ook wilt doen.
 • Niet meer doen dan jouw deel is.
 • Niet doen wat je zelf niet wilt doen.
 • Bereid zijn te onderhandelen.
 • In staat om zorgzaam te zijn en je ook zorgzaam te voelen.
 • In staat om assertief en kwetsbaar te zijn.

De rol van Kwetsbaar persoon:

 • Je kunt bang of verdrietig zijn.
 • Je kunt je kwetsbaar voelen.
 • Je kunt als gezonde volwassene oplossingen bedenken.
 • In staat zijn anderen in te schakelen als dat nodig is.
 • In staat zijn anderen in te schakelen als dat gewoon leuk is.
 • Je bewust zijn van je gevoelens als deel van de oplossing.
 • In staat tegelijkertijd te voelen en te denken.
 • In staat je oprecht kwetsbaar te voelen zonder bijbedoelingen.
 • Bereid zijn te onderhandelen.
 • In staat assertief en zorgzaam te zijn.

Hoe het werkt in de winnaarsdriehoek

Het speelveld in de winnaarsdriehoek is: wederzijdse betrokkenheid.

In de dramadriehoek was dat afhankelijkheid, hier in de winnaarsdriehoek is het wederzijdse betrokkenheid.
Dat betekent dat er ruimte ontstaat om vrij te zijn samen iets van betekenis te realiseren.
Ruimte om je met elkaar en je gedeelde doelen te verbinden.
Het belang van autonomie en authenticiteit staat voorop om samen iets positiefs teweeg te brengen.

De basishouding is dan ook: “Ik zorg goed voor mezelf. Ik kan voelen, denken en handelen. Jij kunt dat ook. Samen kunnen we dus mooie dingen creëren.”

Belangrijk om te weten is dat het op elk moment mogelijk is toch af te glijden naar de dramadriehoek.
Als je dat weet dan kun je ook ingrijpen om verder afglijden te voorkomen.

Hoe je in de winnaarsdriehoek blijft

Hoe je in de winnaarsdriehoek blijft is natuurlijk door steeds weer te observeren en analyseren wat er is, in jou en in de situatie. Leg bij wijze van spreken de lijstjes er maar naast.
Wat gebeurt er? Hoe voelt het?
Vraag hulp als je er zelf niet goed uitkomt.

Een van de belangrijkste sleutels om in de winnaarsdriehoek te blijven is om uit te gaan van niet weten.
Je kunt vooraf niet weten wat de ander belangrijk vindt, of welke waardevolle zaken er kunnen gaan ontstaan.
Als je daarentegen strak vasthoudt aan je eigen overtuigingen en eigen doelen, heb je geen open en onbevangen houding van niet weten meer. Niet dat je overtuigingen of doelen er niet toe doen, maar ze kunnen communicatie en samenwerking niet bepalen.

Zorg dat je de ander begrijpt. Stel vragen. Geef feedback. Vat samen.
Vraag of je het goed begrepen hebt. Zoek samen uit wat de zorgen zijn of de verlangens. En houd ze waar ze horen. Jouw zorgen en verlangens horen bij jou. De zorgen en verlangens van de ander horen bij de ander.

Als we assertief, zorgzaam en kwetsbaar kijken naar wat jij en ik willen, wat voor moois kan er dan ontstaan?

Het is leven is een wonder. Hoe leuk zou het zijn als we met verwondering kunnen samenwerken en samen iets beters creëren? Hoe mooi kan de wereld worden? Laten we dat avontuur tegemoet gaan!

Zinvol en waardevol!

Deel 1 lees je hier

Deel 2 lees je hier

Vind je dit artikel interessant?

Heeft het je nieuw inzicht gegeven?

Vertel het in een reactie!
Altijd winnen en niemand verliest. Wablief? (deel 2 van 3)

dramadriehoek winnaarsdriehoek Zinvolle Tips www.naarjezininjeleven.nl

Samenvatting van deel 1, deel 2 en deel 3:
Als mens worden we mens onder de mensen.

We hebben mensen nodig om mens te zijn.
Maar in communicatie en samenwerking kan ook veel misgaan. 
De dramadriehoek is een manier om te analyseren welke disfunctionele communicatie en samenwerking er is in een situatie, of organisatie. 
Wat wel helpt is vertrouwen op jouw innerlijk kompas en werken aan je bewustwording.
Als jij nog hinder hebt van je moederwond dan is dat lastiger, maar niet onmogelijk.
Gezonde en effectieve communicatie en samenwerking ontstaan als je gebruik maakt van de winnaarsdriehoek.

Hoe zit dat dan? Altijd winnen en niemand verliest?

Dit is deel 2. Hierin lees je over je innerlijk kompas en wat daar zo handig aan is.
De extra hindernissen om te ontsnappen uit de dramadriehoek door je moederwond worden besproken.

Tot slot is er al een voorproefje van waar het om draait in de winnaarsdriehoek.
Daarover meer in deel 3 (verschijnt begin januari 2018).

Eerst nog even terug naar de dramadriehoek

Als de dramadriehoek tot leven komt, worden communicatie en samenwerking belemmert.
De dramadriehoek verhindert communicatie en samenwerking.
De dramadriehoek houdt mensen gevangen in rollen die niets met verantwoordelijkheid, vrije keuzes, openheid en wederzijds begrip te maken hebben. Het houdt mensen gevangen in een rollenspel dat destructief is.

In de dramadriehoek bestaan 3 rollen. Dat zijn: de Aanklager, de Redder en het Slachtoffer.
Hier kun je meer lezen over de dramadriehoek (deel 1 van 3)

De werking, de dynamiek, van de dramadriehoek bestaat uit die drie rollen.

Een persoon kan een van deze drie rollen hebben.
Maar het is ook mogelijk om te wisselen tussen rollen.
Een Aanklager kan de rol van de Redder op zich nemen of een Slachtoffer worden.
En dan de rol weer veranderen naar bijvoorbeeld de Aanklager.

Goddank heb jij ook een innerlijk kompas

Doordat we een innerlijk kompas voor heelheid en groei hebben, is de dramadriehoek te herkennen aan de gevolgen ervan. Het geeft geen plezier. Je voelt je niet gewaardeerd.

Er komt niet echt iets tot stand. Je komt niet uit de verf binnen het stramien van de dramadriehoek.
Er is geen waardering voor je kwaliteiten en talenten.
Er is frustratie, boosheid en angst.

Dat komt door de negatieve bedoelingen in de dramadriehoek.
En doordat de rollen in de dramadriehoek een ander nodig hebben om de negatieve rol te kunnen spelen.
Daardoor is er alleen maar afhankelijkheid, geen zelfstandigheid, laat staan verantwoordelijkheid.

En juist ons innerlijk kompas voor heelheid en groei is in staat autonomie, eigen integriteit, waardering, openheid en respect te ervaren.

De sleutel om uit de gevangenis van de dramadriehoek te ontsnappen is aandacht te geven aan hoe het voor jou voelt.
Aandacht te geven aan je eigen gedachten en je eigen gedrag.
En je bewust worden van je onbewuste bedoelingen.

Hindernissen door je moederwond 

“Het wordt toch nooit wat”, is een overtuiging die een van mijn cliënten aan het kwijtraken is. En makkelijk is dat niet, want de overtuiging “het wordt toch nooit wat” is met de paplepel ingegoten.
Het is namelijk de overtuiging van de moeder van mijn cliënt.
Van jongs af aan was er blootstelling aan deze onmacht en depressieve overtuiging.

Doordat kleine kinderen bijna als een spons gedrag en overtuigingen van hun ouders en verzorgers in zich opnemen is het heel lastig je te ontdoen van overtuigingen en gedrag die jou geen stap verder brengen.

De reden dat het zo lastig is?

Jij was nog in de maak als mens, terwijl je werd blootgesteld aan negatieve overtuigingen en gedrag, die jouw groei tot evenwichtige volwassene nooit stimuleerde.
Je was te klein om deze overtuigingen en het gedrag te analyseren en te beoordelen.
Je hersenen konden dat nog helemaal niet.
Dus werd het deel van jou, omdat je er nooit kritisch tegenover kon staan.

Bovendien was je voor je leven en voortbestaan afhankelijk van je ouders en verzorgers.
Overleven telde zwaarder dan authentiek leven, zeker als jouw ouders en verzorgers door hun eigen schade en pijn niet voor authenticiteit en werkelijke groei open stonden.

Als kind ben je afhankelijk. Door je moederwond blijf je afhankelijk.

De kern van je overtuigingen is:

 • Er iets mis is met mij
 • Ik moet eerst iets aan mezelf veranderen voordat anderen me kunnen waarderen of van me kunnen houden.

Als je niet weet of en hoe je moet oplossen dat je het gevoel hebt dat er iets mis is met jou, dan zul je onbewust met de vinger naar de ander gaan wijzen, of de ander gaan redden om maar te kunnen redderen of anderen manipuleren jou te redden.

Als je het gevoel hebt dat je eerst iets aan jezelf moet veranderen voordat anderen jou kunnen waarderen houd je jezelf afhankelijk van het oordeel en reactie van de ander.
En afhankelijkheid kenmerkt nou juist alle rollen in de dramadriehoek.
Je bent een ‘sitting duck’ om in de uitzichtsloze dramatiek van dit negatieve rollenspel terecht te komen.

De kans is levensgroot dat je de rollen in de dramadriehoek niet herkent.
Door je moederwond ben je als het ware er al op getraind om onbewust je toevlucht te nemen tot de dramadriehoek.
Doordat je die ongezonde kernovertuigingen in je hebt duurt het langer duurt voordat je je eruit kan losmaken.

Het is dan dus lastiger, maar het is niet onmogelijk omdat jij ook een innerlijk kompas voor heelheid en groei in je hebt.

De winnaarsdriehoek

Wat wel heel goed werkt is de winnaarsdriehoek.
Het werkt goed voor jou omdat je op een positieve manier kijkt naar waar de mogelijkheden wel liggen.
Het werkt goed voor de onderlinge communicatie doordat alle betrokkenen als bekwame volwassenen worden gezien en behandeld.

Het enige tegengif voor de dramadriehoek is het tegendeel:
gelijkwaardigheid,
en het besef dat er uiteindelijk enkel verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en gevoelens bestaat.

Daarover lees je meer in deel 3 (verschijnt begin januari 2018).
Deel 1 kun je hier lezen.

Wil je reageren?
Op welke manier(en) heb jij te maken met de dramadriehoek?
Op welke manier(en) ben jij overgestapt naar de winnaarsdriehoek?
Wat zijn jouw ervaringen?
Altijd winnen en niemand verliest? Wablief ? (deel 1 van 3)

Altijd winnen en niemand verliest deel 1 van 3 persoonlijke ontwikkeling www.naarjezininjeleven.nl

Samenvatting van deel 1, deel 2 en deel 3

Als mens worden we mens onder de mensen.

We hebben mensen nodig om mens te zijn.

Maar in communicatie en samenwerking kan ook veel misgaan.

De dramadriehoek is een manier om te analyseren welke disfunctionele communicatie en samenwerking er is in een situatie, of organisatie.

Wat wel helpt is vertrouwen op jouw innerlijk kompas en werken aan je bewustwording.

Als jij nog hinder hebt van je moederwond dan is dat lastiger, maar niet onmogelijk. Gezonde en effectieve communicatie en samenwerking ontstaan als je gebruik maakt van de winnaarsdriehoek.

Hoe zit dat dan? Altijd winnen en niemand verliest?

Dit is deel 1. Hierin lees je over de dramadriehoek die inzicht geeft in disfunctionele communicatie en samenwerking aan het licht brengt. Je leest kort al iets over je innerlijk kompas.

Meer over je innerlijk kompas en wat daar zo handig aan is in deel 2.

Daarin lees je ook  over de extra hindernissen om te ontsnappen uit de dramadriehoek door je moederwond en vaderwond.

Tot slot is er al een voorproefje van waar het om draait in de winnaarsdriehoek. Daarover meer in deel 3.

Dramadriehoek

Als de dramadriehoek tot leven komt, worden communicatie en samenwerking belemmert. De dramadriehoek verhindert communicatie en samenwerking. De dramadriehoek houdt mensen gevangen in rollen die niets met verantwoordelijkheid, vrije keuzes, openheid en wederzijds begrip te maken hebben. Het houdt mensen gevangen in een rollenspel dat destructief is.

In de dramadriehoek bestaan 3 rollen. Dat zijn: de Aanklager, de Redder en het Slachtoffer.

De werking, de dynamiek, van de dramadriehoek bestaat uit die drie rollen. Een persoon kan een van deze drie rollen hebben. Maar het is ook mogelijk om te wisselen tussen rollen.

Een Aanklager kan de rol van de Redder op zich nemen of een Slachtoffer worden. En dan de rol weer veranderen naar bijvoorbeeld de Aanklager.

Dit is de rol van de Aanklager:

Mij treft geen blaam.

Ik ben niet verantwoordelijk.

Ik ben beter dan de ander, dan de anderen.

Door de rol van Aanklager worden anderen op afstand gehouden.

Dit is de rol van de Redder:

Door te redden wordt de Redder belangrijk.

Doordat de Redder redt worden anderen afhankelijk.

De Redder kan laten zien hoe goed hij of zij is.

De redder bemoeit zich met anderen, niet met zichzelf.

Dit is de rol van het Slachtoffer:

Ik hoef niet na te denken.

Ik hoef niet te kiezen.

Ik ben niet verantwoordelijk voor mijn gedrag.

Ik word door anderen verzorgd.

De rollen zijn onbewust. De bedoelingen blijven verborgen. Onbewust wordt ook ontkend dat er verborgen bedoelingen bestaan.

Logisch natuurlijk, want anders zou je bewust liegen. Er wordt niet gelogen, men is zich niet bewust. Mensen hebben niet door dat ze in de dramadriehoek stappen.

Je zou ergens ook wel gek zijn om het te willen. De onbewuste bedoelingen zijn altijd negatief in de dramadriehoek. Niemand wordt gelukkig van. Laat staan dat het er goed toeven is. En de wereld wordt er ook geen snars beter van.

De dramadriehoek kan spelen tussen twee mensen, in groepen, in organisaties, tussen bevolkingsgroepen en dergelijke.

Eigenlijk overal waar mensen zich niet bewust zijn van hun negativiteit, boosheid en angst.

De dramadriehoek is destructief

In de onbewuste dramadriehoek zijn de bedoelingen negatief. Elk van de rollen is gebaseerd op ongelijkwaardigheid. Welke rol je ook inneemt, je bent altijd beter of minder dan een van de andere rollen. Gelijkwaardig ben je nooit. Onafhankelijk ben je nooit.

Niemand neemt verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen gedrag.

De Aanklager en het Slachtoffer leggen de schuld bij de ander. De Redder legt problemen neer waar ze niet thuishoren. De Aanklager, het Slachtoffer en de Redder kijken allemaal naar een van de anderen en nemen nergens zelf verantwoordelijkheid voor. Alle drie leiden ze de aandacht af van zichzelf, van de rol die ze op dat moment spelen.

Wat het wel oplevert?

Je hoeft je nergens van bewust te worden. Je kan achterover blijven leunen doordat je niet actief op zoek gaat naar nog onbekende oplossingen die wel positief uitwerken. Je kan doorgaan met je zwakheden te bevestigen. Groeien zul je er nooit van. En gelukkig worden ook niet.

Minderwaardigheidsgevoelens worden juist versterkt door de rollen in de dramadriehoek.

Want het resultaat werkt altijd negatief uit. Altijd blijft de ander noodzakelijk voor jouw ‘geluk’ doordat je je eigen verantwoordelijkheid en je eigen handelingsbekwaamheid blijft ontkennen. De rollen van Aanklager, Redder en Slachtoffer bevestigen elkaar en hebben elkaar nodig. Een Slachtoffer is de bliksemafleider voor de Aanklager of de Redder. Een Aanklager heeft een schuldig Slachtoffer nodig. Een Redder heeft problemen nodig om te kunnen gaan redden, ontstaan door de Aanklager of het Slachtoffer. Daardoor is de dramadriehoek sterk ‘zuigend’ en er hoeft maar een persoon mee te beginnen.

De dramadriehoek werkt onbewust

Niemand stap ’s ochtends uit bed om dolgelukkig en vol met voorpret te besluiten: “Vandaag ga ik toch even fijn de rol van Slachtoffer op me nemen. Ik kan me niets fijners voorstellen dat zo goed is voor mij als mens”. Niemand doet dat. Net zo min als kiezen een Aanklager of een Redder te spelen.

Het gedrag in de dramadriehoek is onbewust. Je ontkent je eigen verantwoordelijkheid. En dat is logisch, omdat je onbewust je eigen verantwoordelijkheid voor je gevoelens, gedachten en handelingen niet op je wilt nemen. Aanklager, Redder of Slachtoffer spelen verhindert dan ook mooi dat je dat hoeft te doen.

En je kunt nog ontkennen ook, dat je je verantwoordelijkheid vermijdt, doordat de rollen in de dramadriehoek ontkend worden. Dat scheelt een fikse bak stress en allerlei angstig ongemak. Je schiet er alleen geen biet mee op als mens. Gelukkig word je er zeker niet van.

Goddank heb jij ook een innerlijk kompas

Doordat we een innerlijk kompas voor heelheid en groei hebben, is de dramadriehoek te herkennen aan de gevolgen ervan.

En juist ons innerlijk kompas voor heelheid en groei is in staat autonomie, eigen integriteit, waardering, openheid en respect te ervaren. De sleutel om uit de gevangenis van de dramadriehoek te ontsnappen is aandacht te geven aan hoe het voor jou voelt. Aandacht te geven aan je eigen gedachten en je eigen gedrag. En je bewust worden van je onbewuste bedoelingen.

Daarover meer in deel 2. Daarin lees je ook  over de extra hindernissen om te ontsnappen uit de dramadriehoek door je moederwond en vaderwond. Tot slot is er al een voorproefje van waar het om draait in de winnaarsdriehoek. Daarover meer in deel 3.