Liefdevolle gedachten zijn eeuwig…

Liefdevolle gedachten zijn eeuwig…

Midden in het leven zijn we omringd door de dood. 2020 is een jaar met veel ziekte en sterven.
Ons leven biedt ons kansen, maar is altijd begrensd door ons sterven.

Op ons levenspad streven we naar antwoorden op vragen als: Wie ben ik?
Wie ben ik ten diepste? Vanwaar ben ik? Waartoe ben ik?
Wat is mijn oorsprong? Wat is mijn bestemming?
Wat voedt mijn bestaan? Op welke rots kan ik bouwen?
Welke zielsverwanten vergezellen mij op mijn levenspad? Waar verbind ik me mee?
Wat is voor mij van wezenlijk belang? Wat wil ik in de wereld brengen? Ervaren?
Hoe wil ik van betekenis zijn voor anderen? Waarmee?
Welke mogelijkheden biedt het leven mij? Welke richting wil ik inslaan?
Hoe kom ik tot een goed geleefd leven?

Allerzielen op 2 november gedenkt alle overledenen van het voorgaande jaar.
Covid-19 bracht veel meer ziekte en sterven in de wereld in de voorafgaande maanden.

Op een diep niveau confronteert het ons met existentiële vragen van maakbaarheid en leefbaarheid.
Met leven en sterven, dichtbij of veraf. Ons wacht ooit allemaal de dood.

Wat doe je in de tussentijd?
Waarmee verbind je je?
Welke weg sla je in?

#zingeving
#levensvragen
Er zijn maar twee manieren om je leven te leiden…

Voor welke manier kies jij?

Als niets een wonder is, draait de wereld mechanisch door.

Als alles een wonder is, kan alles een geschenk zijn.
Plezier, verwondering, blijdschap geven een magische glans aan ons willen, denken en doen.

Zelfs als het leven ons voor de kiezen trapt, geeft het leven in ons de mogelijkheid uiteindelijk, dankbaar of verzoend, een nieuwe richting in te slaan of een nieuwe verbinding aan te gaan.

Een moederwond beschadigt de vorming van jouw vorming tijdens je opgroeien. Wonderlijk genoeg blijft je diepste essentie, je oorspronkelijkheid intact.

Vanuit een niveau in jou dat ongeschonden is en blijft, kun je je moederwond helen.
Dat is een prachtig wonder, dat ons wonderlijke leven ons biedt.

Voor welke manier kies jij?
Elk vandaag, goed geleefd,…

… want deze dag en alleen deze is het leven.

Als mens reizen we van gisteren naar vandaag naar morgen.
Vaak houdt het verleden ons bezig.
Onze toekomst ligt verhuld nog voor ons.

Wat komt er op ons af? Hoeveel kunnen we plannen?
Hoeveel kunnen we sturen?
Wat hebben we in handen?

Wat we werkelijk in handen hebben, is het vermogen ons innerlijk te helen.
De enige vraag is of we verantwoordelijkheid nemen voor gevolgen van de schade die ons innerlijk is toegebracht.
Zeker met een moederwond ervaren we onze innerlijke schade met vormen van angst, twijfel, onzekerheid, verdriet, wanhoop, woede…

Als we er in slagen nu veel meer in vrede te zijn, dan is deze dag goed geleefd.
Als we het vandaag kunnen, dan kunnen we het morgen beter.
Het helen van je moederwond is de manier om jezelf innerlijk te helen.
Ook dat kan alleen maar, stap voor stap, in dit ene moment.

Dit moment is het leven.
Nu kiezen we onze toekomst.
Moge onze keuzes leiden tot een goed geleefd leven.