Leven met hart & ziel (3)? Liefde

Leestijd: 5 minuten


Wil jij ook met hart & ziel wilt leven?
Dan helpen deze vier spirituele waarden je daar heel goed bij.

4 Spirituele waarden voor leven met hart & ziel

1. Onderscheidingsvermogen

2. Zelfvergetelheid

3. Liefde

4. Juist handelen

De 4 spirituele waarden staan niet los van elkaar, ze horen bij elkaar.
Je hebt ze alle 4 nodig, want ze houden elkaar in balans.

Zonder onderscheidingsvermogen kun je geen juiste keuzes maken en kun je juist handelen al helemaal vergeten. En zonder zelfvergetelheid kun je dat ook niet.
Zonder zelfvergetelheid ben je niet in staat tot liefde.
En zonder onderscheidingsvermogen lukt dat ook niet.

In dit artikel ga ik dieper in op de spirituele waarde liefde.

Liefde is veelvormig

We kennen veel vormen van liefde.
We gebruiken het woord ‘liefde’ voor veel verschillende zaken.
Romantische liefde.
Liefde voor je huisdier.
Houden van lekker eten. Of van reizen. Of van muziek.
Of van…
Devotie voor God.
Commitment aan je doelen.

We houden op allerlei niveaus van dingen, situaties of anderen.
Fysiek, emotioneel, verstandelijk of geestelijk: op al deze niveaus speelt liefde een rol, passend bij dat niveau.
En als er nou geen liefde is?

Liefde en angst

Kijk je naar emoties en gemoedstoestanden, dan kun je zeggen dat er slechts twee emoties bestaan: liefde en angst.

Liefde omvat commitment aan groei, waardering, belangstelling, neutraliteit, steun, troost, koestering, bescherming, bekrachtiging, sympathie, empathie, compassie, moed, vreugde, dankbaarheid, devotie, verbondenheid en eenheid.

Welke vormen van liefde herken jij in jezelf?
Waar heb je behoefte aan?
Wat kun je moeiteloos geven?

En angst verkrampt in afgescheidenheid, woede, vrees, schaamte, wanhoop, desinteresse, twijfel, afkeer, afwijzing, schuldgevoel, jaloezie, onwaardigheid, trots, hoogmoed, haat, begeerte, verdeeldheid.

Welke vormen van angst vertroebelen jouw zicht op liefde?
Welke angsten houden jou gevangen?

Spirituele liefde

Spirituele liefde is liefde op een spiritueel niveau. Dat is een vergeestelijkt niveau. Een niveau waar onze sekse-identiteit minder en minder een rol speelt. Het is het niveau van onze essentie, waar we veel eerder ‘er’ zijn, dan ‘iemand’ zijn.

Wat geestelijk gezien de hele schepping draagt, is liefde.

Stel je voor dat alles wat bestaat, bestaat door liefde.

God, zo wordt gezegd, had de hele schepping zo lief dat Hij Zijn Zoon stuurde.
Waartoe dat was, daarover verschillen christelijke stromingen van opvatting.
Dat God zich offerde door zichzelf te begrenzen om een menselijke gestalte aan te kunnen nemen is een groot geschenk voor de mensheid.
God democratiseerde Zijn liefde door onder ons te wonen en tot ons niveau af te dalen.
Daardoor kunnen wij als mens contact maken met de goddelijke liefde die vanuit het heilige uitstroomt en voortdurend de hele schepping draagt.
We hebben daar niemand anders voor nodig dan ons diepste zelf, dat ernaar hunkert goddelijke liefde te zijn.

Maar hoe ervaar je dan dat diepste zelf?

Dat is voor iedereen, afhankelijk van je groei en ontwikkeling, anders.
Sommige mensen ervaren deze onderstroom als een bestendige kracht.
Anderen vangen er zo nu en dan een glimp van op.
Wat eenvoudiger, praktischer en toegankelijker is, is liefde beschouwen als uitdrukking van je wil.

Liefde als uitdrukking van de wil

Morgan Scott Peck (1936–2005), Amerikaans psychiater en auteur, geeft een mooie werkzame definitie van liefde.

“Liefde is de wil om jezelf te verruimen en in te spannen met als doel je eigen ontwikkeling en die van de ander te stimuleren.”

Ons hele leven ontwikkelen we ons. Ons hele leven lang krijgen we allerlei mogelijkheden om te groeien in inzicht en wijsheid door de gebeurtenissen die we meemaken.
Snappen dat het om onze groei gaat in ons leven is een sleutel tot het mysterie van het leven.
Bewust je wil achter je ontwikkeling zetten, zet de turbo erop, om het zo maar even te zeggen.

Enne… die groei verloopt altijd via de ander.
Aan groeien in je uppie heb je niks.
Je staat ook helemaal niet geïsoleerd op jezelf.

Je staat als mens in voortdurende wisselwerking met je omgeving.

Je bestaat uit relaties.

Je kunt alleen maar groeien in relatie tot de ander.

Liefde als goddelijke opdracht

Jezus zegt:
“Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.
Dit is het grote en eerste gebod.
Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”
(Mattheus 22: 37-39)

De humanisten zien dit grote gebod met name in het horizontale vlak.
Van mens tot mens menswaardig mens onder de mensen zijn. Absoluut niks mis mee.
Het is soms al moeilijk genoeg om werkelijk 24 uur per dag zeven dagen in de week fatsoenlijk te zijn. Fatsoenlijk, respectvol, welwillend, empathisch en compassievol.

Betrekken we het heilige in het horizontale menselijke domein, dan zit de zaak in elkaar zoals Jezus kernachtig uitdrukt.
Ieder mens is een kind van God, uniek, onvervangbaar en waardevol.

De mate waarin jij je dat bewust bent en die liefde in jezelf gestalte geeft, is de mate waarin je de ander kunt liefhebben.
Omgekeerd: de mate waarin je er niet in slaagt de ander liefdevol tegemoet te treden, kan je helpen om in te zien waar jij zelf nog wat liefde kan gebruiken.

Hier gaat de deur op een kier open naar de kwestie van het kwaad. Ik kom daar bij Juist handelen, de vierde spirituele waarde, op terug.

Liefde als zelfkennis

Je kunt niet houden van wat je niet kent.
Alles wat je van jezelf niet kent, krijgt geen aandacht.
Alles wat je van jezelf afwijst, ontmoet afwijzing en vijandigheid.
We hoeven niet volmaakt te zijn, we hoeven alleen maar bereid te zijn tot verbetering. Anders zou het toch zijn alsof je een verliezer bent, omdat je alleen nog maar aan de startstreep staat?
Maar iedere wedstrijd is toch pas gespeeld als de wedstrijd is gespeeld? 

Wees zo eerlijk mogelijk tegen jezelf.
Wees je bewust van al je motieven.
Of ze nu uit angst of uit liefde voortkomen.
Als je ze niet kent, kun je er niks mee beginnen. En als je niet begint, dan blijf je waar je bent.

Liefde voeden met dankbaarheid

Waar kun je nou het beste beginnen met de liefde, die je ervaart te vergroten?
Met dankbaarheid.

Dankbaarheid voelen.
Je dankbaarheid uitspreken, tegen de ander of gewoon in jezelf.
Je bewust zijn van alles, hoe klein ook, waar je dankbaar voor kunt zijn.
En echt voelen hoe dat voelt. Waar je dat voelt.
Dat voel je in je hartstreek.
Houd die gewaarwording levend bij alles wat je doet.
Elke minuut van de dag.
Als je dat wilt bereiken, dan committeer je je aan je eigen groei, die ten goede komt aan jou en al je relaties.


Leven met hart en ziel? 1 en 2: Onderscheidingsvermogen heb ik in dit artikel besproken. Zelfvergetelheid is in dit artikel besproken.


image_pdfBewaar deze informatie (PDF)image_printPrint deze informatie
150 150 Paula-Willemijn van Rooijen

Leave a Reply

WordPress Anti-Spam door WP-SpamShield

Start Typing
21 QUOTES VOOR MEER ZELFLIEFDE!

En elke maand: Zinvolle Tips

Je gegevens zijn veilig. Ik deel je gegevens nooit.