1

MAGIC-methode

Elk mens, jij ook, is in aanleg een groot wonder.

We beschikken over een zelfherstellend vermogen.

Humor.

Een vrije wil.

We kunnen boven onszelf en de situatie uitstijgen (zelftranscendentie).

We kunnen nog meer…

We streven naar een betekenisvol en waardevol leven (zingeving) vanuit autonomie en authenticiteit (persoonlijk leiderschap).

Vanuit ons hart kunnen we ons verbinden met een visie, die groter is dan ons eigen bestaan, gevoed vanuit hetgeen ons omvat en overstijgt (het transcendente).

Vanuit de verbinding op hartniveau willen we graag bijdragen aan het goede, het ware en het schone (spiritueel leiderschap).

Verlang je hier ook naar?

Ik ben ervan overtuigd dat een moederwond zich vastzet op het niveau van onze emoties.

En op het niveau van onze overtuigingen.

Maar als het ons niets deed, deed het ook geen zeer.

Daardoor kunnen we weten dat we wel weten hoe we bedoeld zijn om te zijn.

Dat grote geheim ligt verscholen in de blauwdruk van onze essentie.

Ik zie het helen van de moederwond als een spiritueel-psychologisch proces.

Met hoofd, lichaam, hart en ziel aan het werk gaan, wekt in ons ons zelfherstellend vermogen.

Dan kun jij worden wie je altijd al was.

Wie dat is, weet ik niet. Dat is een belofte die in jou verscholen ligt.

Jouw heelheid geboren laten worden, daarmee kan ik je wel helpen.

Verlang jij ook naar heelheid? Worden wie je altijd al was?

De MAGIC-methode is uit te beelden als:

MAGIC-methode Van Moederwond Naar Zelfliefde

De componenten uit de methode zijn:

M – Meditatie

A – Analyse

G – Gebed (en Affirmaties)

I – Introspectie & Imaginatie

C – Contemplatie

De componenten werken onderling op elkaar in.

Samen zijn ze het geheel.

Korte uitleg:

Meditatie: diverse geleide, harmoniserende en helende meditaties.

Analyse is het uitpluis- en onderzoekswerk in je levensloop.

Over G – Gebed: Misschien heb je een gebed allergie, dat kan voorkomen. Vaak is dat te wijten aan rot ervaringen met religie (dat komt helaas nog te vaak voor). Wat ik bedoel met gebed is dit: gebed is een gesprek met wat voor jou heilig is (de Bron, Engelen, God, of… wat voor jou heilig is).

Naast gebed werk je ook met affirmaties.  Voorbeeld van een affirmatie: “Ik ben waardevol.” Het is een uitspraak, die je hardop doet in een bepaalde context. Affirmaties werken op dezelfde hogere gebieden als gebed.

Introspectie & Imaginatie: je gedachten en innerlijke beelden leren onderzoeken (introspectie) en je innerlijke reis naar heelheid te ondersteunen met beelden die jou raken (imaginatie).

Contemplatie: innerlijk stil leren worden en verstillen. Dan kan je ziel je pointers geven en kan je innerlijke wijsheid en intuïtie gehoord worden.

Elk mens, jij ook, is in aanleg een groot wonder.

De MAGIC-methode sluit bij het wonder dat jij bent aan, doordat het je zelfherstellend vermogen krachtig activeert.

Als je dit je aanspreekt, dan is mijn aanpak passend voor jou.

Wat is je investering in een fijne toekomst? Klik hier