MAGIC-methode

Wat is de MAGIC-methode?

De MAGIC-methode is door mij, Paula-Willemijn van Rooijen, ontwikkeld.
Het is een methode, die geest, ziel en lichaam inzet om heel te worden.

Als je de MAGIC-methode leert gebruiken dan ben je in staat je moederwond werkelijk te helen en te transformeren.

We gaan kijken en werken op het gebied van je individuele ontwikkeling, je gezin van oorsprong, de invloed van een patriarchale maatschappij op jouw ontwikkeling en we gaan kijken en werken aan je spirituele ontwikkeling.

De MAGIC-methode integreert en overstijgt de categorieën mannelijk en vrouwelijk, omdat we als mens eerst ‘er’ zijn, dat wil zeggen: bewust zijn, voordat we ‘iemand’, man of vrouw, zijn.
En wat we ten diepste zijn als bewust voelend en willend wezen is kind van God, vonk van eeuwigheid.Betekent de naam MAGIC-methode iets?

Jazeker! Ik vind het zelf een prachtige naam. ‘Magic’ staat voor magisch en dat is precies waardoor de MAGIC-methode werkt.

Er is iets in ons, er is een bepaalde laag in ons, die in staat is alle gebrek op te heffen.
Wat het precies is, weten we na eeuwen ervaren en filosoferen nog steeds niet precies. Waar het precies in jou of in mij zit, ook niet.
Maar dat het er is en dat het werkt, dat blijkt keer op keer.

Dat is voor mij een heel groot wonder!
Dat is iets om heel erg dankbaar voor te zijn.

De letters staan ieder voor een onderdeel van alles wat je nodig hebt.

M staat voor meditatie. Ik gebruik geleide meditaties voor je lichaam, voor je geest en voor je ziel. Deze meditaties zijn er specifiek op gericht om je te helpen je moederwond te helen en in harmonie te komen met wie je werkelijk bent. Het grote voordeel van geleide meditatie is dat het je houvast geeft en – doordat je gaandeweg zo’n meditatie echt uit je hoofd leert – dat je op elk moment dat je het nodig hebt de beschikking erover hebt. Tijdens een spannend gesprek. Als je wacht in de rij voor de kassa. Als je je niet op je gemak voelt. Noem maar op.

A staat voor analyse: het uitpluizen en ontdekken van wie je bent en hoe je – verkeerd – gevormd bent. Zo wordt je heer en meester over je eigen lot. Je wordt je meer en meer bewust. Kennis is macht.

G staat voor gebed: als mens hebben we niet alle macht in handen. Je verbinden met een hogere macht geeft je de mogelijkheid zware zaken, zoals pijn, verdriet en eenzaamheid, te delen, los te laten en steun te vragen bij de stappen die je zet op weg naar heelheid.

I staat voor introspectie: hiermee ontwikkel je de relatie met jezelf, leer je jezelf beter kennen en ontwikkel je een zuivere intuïtie.

C staat voor contemplatie: je openstellen voor wat het heilige, God, jou ter beschikking stelt aan goeds, waars en liefdevols via je hogere zelf. Elk moment is anders. Als je deze kwaliteit ontwikkelt sta je nooit meer met lege handen, omdat je altijd je toevlucht kan zoeken tot hetgeen jou overstijgt. Hierdoor kun je je ontzettend snel en grondig ontwikkelen.Hoe leer ik de MAGIC-methode?

Je leert de MAGIC-methode door het te doen. Het is, naast nieuwe informatie, ook praktische kennis. Erover lezen is niet genoeg.
Je moet het zelf doen. Je moet zelf aan het werk. En je moet goede begeleiding hebben.
Doordat ik de MAGIC-methode heb ontwikkeld kan ik je daar in begeleiden, zodat je deze methode echt goed leert en leert hoe herkennen wat je wanneer van de vijf componenten van de MAGIC-methode nodig hebt. Gaandeweg ontwikkel je daar je eigen antenne voor.
Daar ben ik ook een groot voorstander van.
Het is mijn wens voor jou dat jij, als uniek en onvervangbaar mens, de sleutels voor je eigen leven en je geluk zelf in handen hebt.Kan ik de MAGIC-methode alleen doen?

Ja en nee.

Nee, als je er net aan begint. Dan heb je begeleiding nodig.

Ja, als je de methode en je eigen proces werkelijk kan overzien.
Vaak is dat na het doorlopen van alle stappen van het helen van je moederwond.
Maar dan heb je ook echt een methode die de rest van je leven van waarde is. Je kunt er altijd op terugvallen in een moeilijke periode. Je kunt de MAGIC-methode altijd gebruiken om verder te groeien op geestelijk vlak, als dat jouw aspiratie is.Hoe lang duurt de MAGIC-methode?

Hoe lang de MAGIC-methode duurt, is van meerdere factoren afhankelijk. Het grote voordeel van de MAGIC-methode is dat je er direct baat bij hebt.

Hoe lang het duurt hangt af van je beschikbare tijd, van de ernst en zwaarte van je moederwond, van de steun die je op dit moment in je omgeving hebt. Maar door met de MAGIC-methode te beginnen beschik je direct over steun. Ik steun je! De informatie en de oefeningen, die ik je geef steunen je.
Jouw beslissing om je leven te verbeteren steunt je het meest van allemaal!Is de MAGIC-methode christelijk?

Ja en nee.

Ja, omdat ik me op enkele toegankelijke methoden en technieken baseer, waar ik in mijn vorming tot priester mee leerde werken. Ik ben priester in een stroming van het esoterisch, innerlijk christendom. Dat ligt me na aan het hart, het is een gedachtengoed waarin ik goed ben ingewerkt. Het is logisch dat daar mijn vertrekpunt ligt.

Nee, omdat over ‘het’ christendom spreken lastig is. Het bestaat als zodanig niet.
Het christendom kun je het best beschouwen als een reeks van interpretaties gebaseerd op leven, missie en visie van Jezus. In het Nieuwe Testament staan al circa tien verschillende interpretaties van het belang van Jezus.

Het esoterisch, innerlijk christendom is een stroming die de immanentie van God ook heel belangrijk vindt. Immanentie is een moeilijk woord voor ‘inwonend’. God, het goddelijke, ‘woont’ ook in de mens.
Ieder mens kan dan ook innerlijk, dus geheel zelfstandig, het heilige ervaren. Mystiek, innerlijk weten en religieuze ervaringen zijn gewoon een onderdeel van allerlei vormen van ervaringen, die een mens kan hebben.
Wat ik uit mijn priesterlijke achtergrond en vorming heb gedestilleerd voor de MAGIC-methode, zijn methoden en technieken, die jou een goede basis geven om je eigen spiritualiteit te ontwikkelen.

Ik heb me erop toegelegd de MAGIC-methode breed toegankelijk te maken: het doet een appel op het religieuze in de mens. Het religieuze in de mens is universeler dan een bepaalde stroming binnen een godsdienst.

Ik kan dat ook doen, vanuit mijn opleiding en ervaring, doordat het gewoon zo is dat ieder mens de eigen, persoonlijke spiritualiteit op individuele wijze vorm geeft. Of je nou lid bent van dezelfde club, of niet. Maar in die individuele vormgeving worden altijd dezelfde stappen genomen.
Anders gezegd: het spirituele pad heeft voor iedereen dezelfde treden, maar elk mens ervaart dit op een unieke, individuele manier.

Ik zie mezelf als een no-nonsense priester. Ik wil graag snel tot de kern en de essentie komen. De inhoud is altijd belangrijker dan de vorm waarin het gepresenteerd wordt. Ik ben gericht op de inhoud, niet op uiterlijk vertoon. Ik onderneem graag actie om tot een resultaat te komen.

In het kader van de MAGIC-methode betekent dat dat ik het van het allergrootste belang vind of het voor jou werkt! Het gaat om jou. Jouw ontwikkeling, jouw groei, jouw heelheid, jouw welzijn, jouw geluk!Print Friendly, PDF & Email

GRATIS!

21 Quotes voor meer zelfliefde
E-mailadres
Voornaam
Je gegevens zijn veilig. Ik deel je gegevens nooit.