1

MOEDERWOND

Ieders moederwond ontstaat door verkeerde zorg.

Als kind krijg je niet de zorg, die je wel nodig hebt.

Je ontwikkeling wordt belemmerd.

Als kind ben je nog niet in staat om voor jezelf te zorgen.

Van Moederwond Naar Zelfliefde baby www.naarjezininjeleven.nl

In je eigen levensonderhoud kun je nog niet voorzien.

Je hebt andere mensen nodig, die voor je zorgen.

Met een veilig huis, warme relaties en liefde.

Alles wat je moeder zelf niet kreeg, kan ze jou niet geven.

Jouw moeder is de eerste die je op deze wereld ontvangt, in haar baarmoeder.

Ze omgeeft je als een kosmos, van waaruit jij je eerste stapjes op aarde gaat maken.

Via je waarneming, assimilatie en imitatie leer je heel snel gigantisch veel uit je omgeving over je omgeving.

Over hoe het hoort.

Over de verwachtingen die men van je heeft.

Van Moederwond Naar Zelfliefde onmogelijke verwachtingen www.naarjezininjeleven.nl

Taal voegt een heel nieuwe dimensie aan jouw wereld toe.

Het kan als een tweesnijdend zwaard uitwerken. Positief en negatief.

Daarmee bedoel ik drie dingen:

 1. Taal zorgt voor een kloof tussen de ervaring zoals je die beleeft in de ervaring en de ervaring zoals daar met taal over te spreken is.
  Er ontstaan als het ware twee verhaallijnen.
  De ervaring en het verhaal dat over de ervaring wordt verteld.
 2. Ervaringen, die je in jezelf beleeft, blijven daar bestaan en kunnen maar voor een deel worden verwoord. Geen enkele verwoording kan een ervaring volledig weergeven.
 3. Als uitsluitend gebeurtenissen die in taal zijn te vatten, voor ‘waar’ worden gehouden in de onderlinge communicatie, lijden de overige dimensies in jou aan vervreemding.
  Als alleen waar is wat je kan vertellen, dan wordt al het andere dat je ervaart een leugen.
  Dan zorgt taal voor een breuk in je ervaring van ‘zelf’.
Van Moederwond Naar Zelfliefde vervreemding en isolement www.naarjezininjeleven.nl

Herken je jezelf in deze informatie?

Toch kan taal een heel krachtig middel zijn om informatie over te brengen en ervaringen uit te wisselen.

Taal kan helend werken.

Verbindend.

Alle verlies aan goede zorg die je wel nodig hebt, noodzaakt jou tot overlevingsmechanismen.

Overleven wil je wel.

Als kind heb je daar ook veel energie voor.

Maar op volwassen leeftijd raakt het vaatje energie uitgeput, als de oplossingen die je voor je moederwond uitprobeert maar voor een deel, of slechts tijdelijk, verlichting brengen.

Alles wat in jou is beschadigd door je moederwond neem je op volwassen leeftijd met je mee.

Je wordt als het ware een volwassen kind.

Wil je van je moederwond af?

Meer weten over hoe je de schade wel herstelt?

Daar heb ik lang naar gezocht en het stukje bij beetje gevonden.

Ik ben blij dat ik je er nu mee kan helpen, zodat jij je voordeel ermee kunt doen.

Klik hier (als je meer wilt lezen over hoe ik je help)