MOEDERWONDWat is een moederwond?

Een moederwond is de schade die je oploopt in je natuurlijke ontwikkeling door verkeerde zorg.
Je natuurlijke ontwikkeling gaat over je menswording: van kleine baby, naar kind, jongvolwassene en je volwassen leven.
Verkeerde zorg is zorg die niet goed genoeg is om jou te ondersteunen in je opgroeien.

De schade die je innerlijk ervaart is dat je niet wordt gezien, gehoord en erkend als uniek, voelend, willend en bewust wezen.
Juist die erkenning is noodzakelijk omdat je dat bent, van nature bent.

Daarnaast is het zo dat een moederfiguur aan het individuele kind als het ware een blauwdruk geeft van wat het betekent vrouw te zijn.
Als de zorg die je ontvangt verkeerd is, treden in dit beeld allerlei verstoringen op.
Die projecteer je onbewust vervolgens op vrouwen in het algemeen.

Doordat je allerlei negativiteit met je meetorst, staat je spirituele menselijke ontwikkeling ook onder druk.
Paradoxaal genoeg is spiritualiteit en geestelijke ontwikkeling bij uitstek het middel om je moederwond uiteindelijk te helen. Mits je het op de juiste manier aanpakt. 


Is een moederwond voor iedereen hetzelfde?

Nee, de schade die je oploopt varieert.
Het hangt af van de mate waarin de zorg verkeerd was.
En het hangt af van jouw leeftijd waarop je het meemaakte.

Als opgroeiend kind kun je een natuurlijke ontwikkeling doormaken van vertrouwen, autonomie, initiatief, in staat zijn dingen te leren en te kunnen, een duidelijke identiteit en een vermogen tot intimiteit.

Gaat deze ontwikkeling niet goed, dan ontwikkel je bijvoorbeeld wantrouwen, twijfel, schuld en schaamte, minderwaardigheidsgevoelens, niet goed weten wie je bent en je blijft steken in isolement. Dit zijn allemaal mogelijke gevolgen.

Maar wat iedereen met een moederwond heeft, zijn twee negatieve overtuigingen waarmee je jezelf ernstig tekort doet:
1) er is iets niet in orde met mij
en 2) ik moet eerst iets aan mezelf veranderen, voordat anderen me kunnen waarderen of van me kunnen houden.


Wat zijn de gevolgen van een moederwond?

De schade die je innerlijk ervaart is dat je niet wordt gezien, gehoord en erkend als uniek, voelend, willend en bewust wezen.
Juist die erkenning is noodzakelijk omdat je dat bent, van nature bent.

Als je die erkenning niet krijgt, als niet wordt gevoed wat je van nature in huis hebt, dan ervaar je dat als ‘niet-bestaan’.
Dat is een existentiële ontheemd zijn, die zich bijvoorbeeld uit als een diepe angst, of een ‘niets’.
Niemand wil dat ervaren, dus ga je voor deze ervaring innerlijk op de vlucht.

De gevolgen van een moederwond uiten zich op meerdere gebieden van je leven: in je relatie met jezelf, met anderen, in gedrag en in hoe je tegen de wereld aankijkt, dus je levensbeschouwing.

Bijvoorbeeld in gedrag: alcoholgebruik, drugsgebruik of andere verslavingen, gevaarlijke sporten, workaholic, woedeaanvallen en razernij, dwangmatige handelingen. Het zijn voorbeelden die voorkomen.

Bijvoorbeeld in je relatie met jezelf: niet op je gemak bij anderen, een leegte voelen, geen of weinig zelfvertrouwen, je platgetrapt voelen, je vies voelen, je slecht voelen, jezelf saboteren, moeite om bepaalde emoties te voelen, moeite om met bepaalde emoties om te gaan, je onveilig voelen, veel stress ervaren. Het zijn voorbeelden die voor kunnen komen.

Bijvoorbeeld in relatie met anderen: afhankelijkheid van je partner, geobsedeerd zijn door je kinderen, altijd dezelfde ruzies, altijd dezelfde misverstanden, huiselijk geweld, problemen op je werk met je collega’s, problemen op je werk met je leidinggevende, problemen met assertiviteit, moeite om bepaalde emoties te voelen, moeite om met bepaalde emoties om te gaan. Het zijn voorbeelden van hoe een moederwond door kan werken in relaties.

Bijvoorbeeld in hoe je naar de wereld of naar God kijkt: de wereld of God is niet te vertrouwen.  Je voelt je onmachtig en onbetekenend in deze grote wereld en onbeduidend in de ogen van God. Je verwacht streng afgerekend te worden op elke fout die je maakt, want als je een fout maakt ben jij fout. Niemand zit op jou te wachten en God ook niet. Hulp hoef je niet te verwachten in deze wereld en God zal ook niet met je mee zoeken naar antwoorden. Je hebt toch geen controle op hoe de dingen gaan. Je hoopt dat er ergens een goede God is… maar je hebt geen duidelijk beeld van hoe dat dan zou zijn. Je voelt je niet verbonden met de wereld en God lijkt zo ver weg. De wereld is vol met plichten en voorschriften, waar je je maar beter aan kunt houden. Er is zoveel geweld en slechtheid in de wereld, waar is die goede God dan, die zoveel zou kunnen verbeteren?

Hoe weet ik of ik een moederwond heb?

Eigenlijk kom je daar gaandeweg achter. Je hebt al op verschillende manieren geprobeerd je leven te verbeteren. Je hebt al op verschillende manieren geprobeerd beter in je vel te zitten. Maar ‘iets’ gaat niet weg.
Dat ‘iets’ ervaar je in jezelf. Dat ‘iets’ heeft te maken met hoe je naar de wereld kijkt en hoe je naar jezelf kijkt.

Er is één ding dat iedereen met een moederwond heeft: twee vaste overtuigingen. De twee overtuigingen zijn: 1) er is iets niet in orde met mij en 2) ik moet eerst iets aan mezelf veranderen, voordat anderen me kunnen waarderen of van me kunnen houden.

Heb je deze twee overtuigingen?
Dan heb je vrijwel zeker een moederwond.
Het beste dat je kunt doen is besluiten je moederwond te helen.
Daar wordt je leven een heel stuk beter en jij veel gelukkiger van.

Hebben meer mensen een moederwond?

Jazeker! Een moederwond loop je als mens individueel op. Jij woont op die plaats onder die omstandigheden in dat gezin. Dat maakt jouw verhaal en jouw verwonding uniek.

Tegelijkertijd is het zo dat het ontstaan van een moederwond een maatschappelijk probleem is.
Het is schade die via moeders wordt doorgegeven.
Het wordt van generatie op generatie doorgegeven.
De westerse samenleving heeft al honderden, zo niet duizenden, jaren een vrouwonvriendelijke agenda: sociale en morele ongelijkheid, discriminatie op talloze gebieden.
Bijvoorbeeld op gebieden als kiesrecht, beroepskeuzes, economische zelfstandigheid, carrièremogelijkheden.

De pijn die via een moederwond wordt doorgegeven is de pijn en het verdriet van vrouwen, die opgroeien en hun kracht en potentie willen onderzoeken, ontplooien en uitdragen in een samenleving, die daar geen ruimte voor biedt.
Zonder alternatief voor groei in de wereld om hen heen worden vrouwen innerlijk gedwongen de disfunctionele oplossingen van de generaties vrouwen voor hen over te nemen, te internaliseren.

De maatschappelijke vrouwonvriendelijke agenda geeft aan vrouwen de boodschap zich niet op de voorgrond te plaatsen in al hun kracht en levenslust, maar klein te blijven.
Als vrouwen succes hebben, dan horen ze daar op een mannelijke manier mee om te gaan.
De boodschap is ook dat wat vrouwen ook willen, relaties altijd belangrijker zijn dan wat dan ook.
En dat hoe krachtiger en zelfstandiger ze worden, des te meer hun relaties het risico lopen beschadigd te worden.
Succesvolle mannen zijn te prijzen, succesvolle vrouwen horen zich bijna te schamen voor hun succes.

Bestaat er ook zoiets als een vaderwond?

Ja, je zou kunnen zeggen dat een vaderfiguur aan het individuele kind een blauwdruk geeft van wat het betekent om een man te zijn.
Stoer, sterk, niet huilen waren lange tijd maatschappelijke beelden van ‘echte’ mannen.
Zonen worden beroofd van speelruimte, die het hele emotionele palet beslaat.
Dochters leren ‘niet-man’ te zijn en hun kracht en wil af te zwakken of zelfs te ontkennen.
Geen van beiden leert zowel het mannelijke als het vrouwelijke werkelijk kennen of beide aspecten in zichzelf integreren.

De ouder van het gelijke geslacht is het startpunt voor hoe wij daarin opgroeien, qua rol, en welke mogelijkheden wij leren dat we tot onze beschikking hebben.
Daarnaast is een moeder voor haar zoon de eerste kennismaking met het vrouwelijke, zoals een vader voor zijn dochter de eerste kennismaking vormt met het mannelijke.

Het komt voor dat zonen worden geconditioneerd om voor al hun lief en leed aangewezen te zijn op de vrouw waarmee ze een intieme relatie hebben.
Dit is een onrealistische verwachting en een zware (toekomstige) last voor beide partners.

Hoe kom je van een moederwond af?

Je komt van een moederwond af door je moederwond te helen.
Niet door te ontkennen dat je verwond bent geraakt, maar door stap voor stap onderzoek te doen naar hoe je bent geworden wie je nu bent.
Dit zelfonderzoek gaat over je geërfde overtuigingen, je aangeleerde gedrag, de oplossingen die je als kind creëerde om met de spanningen om te gaan en het gaat over het ontdekken van wie je werkelijk bent.
Dat wil zeggen: het gaat om het herwinnen van alles wat niet kon worden gezien en bekrachtigd.

De beste methode is om vanuit het perspectief van geest, ziel en lichaam je moederwond te helen.
Niet alleen je overtuigingen of gedrag veranderen, maar vanuit je oorspronkelijkheid leren leven.
Dat kost de minste inspanning, omdat we innerlijk een blauwdruk hebben van wat het betekent mens te zijn.
De MAGIC-methode integreert en overstijgt de categorieën mannelijk en vrouwelijk, omdat we als mens eerst ‘er’ zijn, dat wil zeggen: bewust zijn, voordat we ‘iemand’, man of vrouw, zijn.
En wat we ten diepste zijn als bewust voelend en willend wezen is kind van God, vonk van eeuwigheid.

Wat is de MAGIC-methode?

Daarover kun je hier meer lezen.

Hoe ziet mijn leven eruit als ik mijn moederwond heb geheeld?

Heel veel van de klachten en effecten  van je moederwond, die je nu ervaart, zullen zijn veranderd en verdwenen.
Je leven zal lichter voelen.
Als je je moederwond gaat helen, ben je meer en meer in staat drie dingen te zijn: een gezonde volwassene, het blij kind en een geestelijke pelgrim.

Een gezonde volwassene is iemand die zorgzaam is. Iemand die waarderend is.
En zich ontfermen kan over zichzelf.
Dan kun je je ontfermen over al het gekwetste dat je zelf nog in je meedraagt, zoals bijvoorbeeld je woede, je eenzaamheid, je pijn, verdriet en angst die diep in jou je levenslust belemmeren.
Een gezonde volwassene is ook een gezonde volwassene in allerlei situaties in het dagelijks leven en in relatie met andere mensen.

Een gezonde volwassene beheerst ook de kunst van persoonlijk leiderschap.
Je bent in staat sturing te geven aan jezelf. Dit gaat over onze innerlijke leiding. Bijvoorbeeld dat je met jezelf afspreekt hoe laat je opstaat (en dat ook doet natuurlijk), hoe laat je naar je werk gaat, welke doelen je nastreeft, waar je wel of niet bij betrokken wilt zijn.
Als we dat goed kunnen, onze doelen halen en er prima tevreden mee zijn, dan beheersen we de kunst van persoonlijk leiderschap.
En nog veel meer…

Het blije kind is gedrag dat onbeschadigde vrije mensen hebben, ook als ze al jaren ouder zijn dan hun jeugdjaren.
Blij zijn. Spontaan zijn. Je geliefd voelen. Tevreden zijn.
Je verbonden voelen met de mensen en de wereld om je heen, zonder dat je je diepe besef van ‘ik ben’ kwijt raakt.
Je vervuld voelen. Je beschermd weten. Bijvoorbeeld door een hogere macht. Bijvoorbeeld doordat je beseft dat jij jezelf kan beschermen. 
Je geaccepteerd weten, doordat je jezelf voor de volle honderd procent accepteert.
Je gewaardeerd voelen, doordat je jezelf waardeert en doordat je blij en vervuld bent door je prestaties en de verbinding met anderen.
Je waardevol voelen. En nog veel meer…

Een geestelijke pelgrim zijn wil zeggen dat je ruimte en tijd vrijmaakt voor spiritualiteit en spirituele levensthema’s.
Je wilt leven vanuit je oorspronkelijkheid en bezieling.
Innerlijke vrede en verzoening, beheersing van je lichaam, emoties en denken, toewijding aan het hogere en heilige, een persoonlijke band met God, gebed, het zijn allemaal zaken die de geest in jou voeden en uitdrukken.
Hiervoor aandacht hebben en uitdrukking geven, maken je als mens compleet.

Hoe lang duurt het voordat mijn moederwond is geheeld?

Dat is niet eenvoudig te zeggen. Dat is voor iedereen anders.
Hoe lang het duurt hangt af van je beschikbare tijd, van de ernst en zwaarte van je moederwond, van de steun die je op dit moment in je omgeving hebt.
Maar door met de MAGIC-methode te beginnen beschik je direct over steun.
Ik steun je! De informatie en de oefeningen, die ik je geef steunen je.
Jouw beslissing om je leven te verbeteren steunt je het meest van allemaal!

Waar kan ik meer over de moederwond lezen?

Dat kan in het boek dat binnenkort verschijnt: Van moederwond naar zelfliefde, met de MAGIC-methode oude pijn helen.
Verder ben ik zelf op mijn zoektocht op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit en religie niets tegengekomen dat het hele traject beslaat.

Wat ik gaandeweg ontdekte was dat denkers en pioniers op het gebied van het helen van een moederwond nauwelijks kennis hebben van de geestelijke dimensies van de mens. Dat is jammer.

Wat ik gaandeweg ontdekte was het kerkelijk gebeuren toegang heeft en geeft tot de religieuze en geestelijke ontwikkeling van de mens. Dat is goed.

Dat het binnen het kerkelijk gebeuren ontbreekt aan kennis over de psychodynamiek van het fenomeen moederwond en de sterk uiteenlopende gevolgen ervan, zowel individueel als cultureel. Dat is ook jammer.

Mijn werk slaat een brug tussen de reikwijdte van de geestelijke ontwikkeling van de mens en de psychodynamiek van het helen van een moederwond.

In het boek en in het programma geef ik leestips, waardoor je over verschillende deelgebieden meer kunt lezen.

Wil je mijn begeleiding om je moederwond te helen?

Lees hier meer over de begeleiding, die ik je kan biedenWil je meer weten voordat je je moederwond gaat helen?

Stuur me een e-mail

Print Friendly, PDF & Email

GRATIS!

21 Quotes voor meer zelfliefde
E-mailadres
Voornaam
Je gegevens zijn veilig. Ik deel je gegevens nooit.