Op deze manier kom je vanuit de duisternis naar het licht

Leestijd: 6 minuten

Op deze manier om je vanuit de duisternis naar het licht www.naarjezininjeleven.nl

 

December is een maand waarin de nachten langer en langer worden, totdat na de langste nacht (21 december) de aarde weer kantelt naar de zon. Niet de nachten, maar de dagen zullen weer langer worden, de zonkracht zal toenemen, het licht zal toenemen, de natuur zal weer uitbotten en de lente zal komen.

 

Licht en duisternis

Van oudsher wordt de symboliek van licht en duisternis in allerlei religies gevierd. In de duisternis wordt het licht geboren.
Stel je een ruimte voor die volledig donker is. Je ziet geen hand voor ogen. Je weet niet of het ooit veranderen zal. Je wacht in de duisternis op verandering. Je wacht en wacht. En opeens is er licht. Opgelucht richt je je op. Er is weer leven. Want licht is leven. Met het licht van de zon, kun je vuur maken. Het vuur geeft licht en verwarmt je. Vuur maakt je eten gaar. Doordat er licht is, kun je de ander zien en je weg in de wereld vinden.

Het levenslicht aanschouwen betekent geboren worden. Het licht zien betekent niet alleen kijken met je ogen, maar ook inzien met je geest. En niet zomaar iets inzien, maar alles inzien. Natuurlijk kan een fysieke blinde ook mensen leren kennen en het eigen levenspad gaan, maar de symboliek van het licht gaat erover dat je met de ogen van de geest leert kijken. Een blinde kan op die manier natuurlijk ook zien.

 

Scheppingsverhalen

Er is een scheppingsverhaal waar licht een rol speelt in het creëren van de schepping. Licht ligt aan de oorsprong van het bestaande. ‘Fiat lux,’ spreekt God, zo staat er in het Latijn. Let there be light. Laat er licht zijn. En tegelijkertijd was er licht (Genesis 1 vers 3).  Zo’n scheppingsverhaal heet een kosmogonie. Van het Griekse woord ‘kosmos’, heelal, universum, wereld; en ‘gon’, verwekken, in een nieuwe staat van zijn komen, creëren, transformeren.

Een hedendaagse kosmogonie is de Big Bang theorie, die op basis van de algemene relativiteitstheorie (uit de natuurkunde) veronderstelt dat 13,8 miljard jaar geleden het heelal ontstond uit een enorm heet punt (temperatuur van ca. 1000 met nog 28 nullen erachter graden Celsius), met een bijna oneindig grote dichtheid (alle massa erin geconcentreerd). Tegelijkertijd met de oerknal zouden ruimte en tijd zijn ontstaan. En nadat sterren zich gevormd hadden, ontstond er licht. Mits er ogen zijn om het licht te zien.

Voordat het licht ontstond, was er duisternis. Het tegendeel van licht is duisternis. ’s Nachts is het donker. Je blik kan zijn verduisterd. Als donkere wolken zich samenpakken, komt er zwaar weer. Licht op de zaak werpen, verheldert veel. Er kan je een licht opgaan, als je een nieuw inzicht hebt gekregen.

 

Verlichting

Licht en duisternis vormen een krachtige symboliek die alle lagen van ons zijn illustreert. En dus ook de stappen in onze ontwikkeling illustreert.

Verlichting bereiken is niet zozeer de lampenafdeling bij IKEA bezoeken, maar het stadium bereiken waarin je alle kennis hebt, alles doorziet en begrijpt, en zelf een licht der wereld geworden bent. Jezus was dat. Boeddha was. Zoroaster was dat. Noem maar op.

Goddank is er steeds opnieuw weer een mens geweest in de wereldgeschiedenis, die ons een voorbeeld tot navolging geeft. Een baken van licht, dat ons de goede richting wijst. Weg uit de duisternis van afgescheidenheid en verdeeldheid. Een baken van licht, dat ons bijlicht om in onszelf de eenheid en verbondenheid gestalte te geven.

 

Praktisch plan van aanpak

En praktisch gezien? Hoe doe je dat?

Niet liegen. Niet bedriegen. Niet roddelen. Niet klikken. Niet stelen. Niet moorden. Niet uitschelden. Niet manipuleren. Niet boos worden. Niet bang zijn. Niet profiteren. Niet voortdurend je eigen belang centraal stellen ten koste van anderen.

Wel oprecht zijn. Wel eerlijk zijn. Wel respectvol zijn. Wel vriendelijk zijn, ook voor jezelf. Wel helpen. Wel bemoedigen. Wel inspireren. Wel inspiratie opdoen. Wel jezelf ontwikkelen. Wel nieuwe kennis en ervaring opdoen. Wel hulp vragen, wanneer je dat nodig hebt. Wel doen wat je werkelijk blij maakt. Wel genieten van mooie muziek, of natuur, of … Wel vertrouwen krijgen. Wel dankbaarheid ervaren. Wel liefde en mededogen ontwikkelen. Wel open vragen stellen. Wel kennis delen. Wel gericht zijn op bevrijding van jezelf en anderen uit negativiteit. We zorgzaam zijn, ook voor jezelf. Wel belangstelling hebben voor de ander.

 

Struikelblok

Een struikelblok hierbij is je moederwond. Door een moederwond heb je twee belemmerende overtuigingen: a) ik ben niet goed genoeg; b) ik moet eerst iets aan mezelf veranderen voordat een ander mij kan waarderen of van mij kan houden.

Ook in je gedrag en vaardigheden kan er schade ontstaan door een moederwond. Je kunt zelfdestructief gedrag hebben, waar je jezelf schade toebrengt door bijvoorbeeld verslavingen of ongezonde zelfzorg. Je kunt hechtingsproblemen hebben in relaties met andere mensen. Angst, onzekerheid en wantrouwen kunnen je belemmeren, zodat je minder in staat bent wezenlijk contact te maken met anderen. Codependency, medeafhankelijkheid, kan ontstaan waardoor je moeite hebt om een gezonde eigenwaarde te ontwikkelen, moeite hebt om gezonde grenzen te hanteren en aan te houden, moeite hebt om op een laconieke manier om te gaan met leren, aanleren en fouten maken, moeite hebt om op een opbouwende en passende manier uit te komen voor je gevoelens en waarheid.

Herken je dit?
Belemmert dit jou?
Zoek hulp!
Je bent hier niet toe veroordeeld.
Dit hoeft niet je lot te blijven.
Er is meer en beter mogelijk dan dit.

De twee belemmerende overtuigingen hebben gemeenschappelijk dat ze jou steeds weer vertellen dat je minderwaardig bent. Overtuigingen zijn gedachten en deze twee gedachten zijn negatief. Daardoor horen ze niet bij het licht, maar bij de duisternis.

 

Oplossing voor het struikelblok

Gelukkig zijn gedachten en overtuigingen te overstijgen door je te richten op je essentie. En wat is dan je essentie? Je essentie is wat je bent. Je overtuigingen en gedachten, net zoals je zelfbeeld, zijn dingen die je hebt. Het gaat dus om een verschil tussen ‘hebben’ en ‘zijn’.  Alles waarvan je kan zeggen dat je het hebt, is niet je essentie. Je kunt in plaats van essentie ook spreken over je hoger zelf. In dit deel van jezelf ben je in staat contact te maken met een hogere werkelijkheid en een hogere macht.

Je essentie is wat je ten diepste bent. Een mens, staande tussen hemel en aarde. Een mens, die met zijn geestesoog in staat is de grote leraren van de mensheid na te volgen. Als spiritueel wezen zijn we in staat ons terug te verbinden met de Bron, onze oorsprong en bestemming, en in vrede te zijn. We kunnen vanuit de duisternis kiezen voor het licht. Het licht dat zich ook in ons bevindt, hoe moet het anders in ons een weerklank vinden?

De Bron was voor Jezus de Vader. Symbolisch wordt er wel een verbinding gelegd als bijvoorbeeld Jezus ‘het licht der wereld’ wordt genoemd (Johannes 8 vers 12). Wij worden ook aangespoord iets met dat licht te doen: ‘Gij zijt het licht der wereld…’ (wordt er tegen ons gezegd) ‘Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken’ (Mattheüs 5 vers 14-16).

 

Storende invloed van het patriarchaat

Natuurlijk is dat met die Vader weer een tikje lastig, zeker voor de females onder ons. Het is qua woord natuurlijk ook hartstikke patriarchaal. Het rijtje Vader, Zoon en Heilige Geest ontbeert het vrouwelijke als je het letterlijk leest. Dat klopt helemaal. Maar zou je het om die reden door Moeder, Dochter en Heilige Geest vervangen, blijf je gevangen in de letterlijke betekenis. God woont niet in de woorden.

 

Leven vanuit je essentie

Het licht in jezelf tot wasdom brengen is een mysterie. Er is niet echt over te praten, de richting er naartoe is hooguit te wijzen. Je moet het pad zelf gaan. En als je het gaat, dan vat je het. Omdat jou het licht opgaat. En dat doet goed, omdat het werkelijk leven is. En moederwond of niet: ieder mens is hier in principe toe in staat. Stap voor stap.

En het komt steeds weer neer op jouw keuze: waar kies je voor?
Voor de duisternis?
Of voor het licht?

 

Wat zijn jouw keuzes?

Wat zijn jouw ervaringen met deze ontwikkelingsweg?
Wat heb je gerealiseerd?
Waar heb je nog moeite mee?

Je kunt een hieronder een reactie geven.

 

image_pdfBewaar deze informatie (PDF)image_printPrint deze informatie
150 150 Paula-Willemijn van Rooijen
4 reacties
 • Benno van der Meer

  Ik ben vanuit de duisternis in het allesomvattende licht gekomen en in vergeving van al het kwaad en zonden ook een nieuw leven.
  Van al het kwaad en zonden bevrijd overvalt mijn nog altijd de pijn in mijn hart die ik voel, door mijn toedoen anderen aangedaan.
  Ik bid en mediteer veelal of de Heer in het allesomvattende licht de pijn en verdriet bij deze mensen ook kan verlichten of wegnemen. Of ook wel iets moois bij deze mensen kan losmaken.

  • Paula-Willemijn van Rooijen

   Wat mooi, Benno, dat je zoveel achter je hebt kunnen laten. Vergeving van al onze foute gedachten en handelingen ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid. Aan de andere kant konden we niet beter, wisten we niet beter. Zelfvergeving kan ons bevrijden van de last van de pijn die anderen lijden. Het is heel zuiver om Christus te vragen de last van de pijn en het verdriet van anderen te verlichten. De meest wijze en liefdevolle Bron, die alle mensenharten kent. Alle goeds op jouw pad in het licht.

 • Eetlijk gexegd weet ik niet zo goed meet wat de zin van Het Leven is!
  Ik ben gebroken of tetwijl geknskt.
  Ik kan ineens niet meer normaal fiunktioneten!
  Ik vertrouw alleen nog maar op mijn prachtige dochtet Rosanne!
  En ik kan alleen maar hopen dat God niet van mijn xijde zal wijken.
  Ik kan het allemaal ineens niet meer aan.
  Het is niey normaal zoals de mensen/de buitenweteld met mij omgaat. Maar het zal allemaal wel weer aan mij liggen.

  • Paula-Willemijn van Rooijen

   Beste Erika,
   Je ervaart meer duisternis dan licht. Gebroken. Geknakt. De mensen om je heen/ de buitenwereld zijn ook geen lichtpuntje voor je. Gelukkig is je dochter Roxanne een bron van licht voor je.

   Als ik je raad mag geven: probeer in jezelf het licht te vinden. Het kan voor een ander, bijvoorbeeld je dochter, een te zware last worden jou te steunen in je gebrokenheid.

   Hoe je het licht in jezelf vindt?
   Het artikel geeft hiervoor tips. Neem elke dag tijd voor jezelf. Tijd voor je ziel. Word stil, of doe iets wat je bezielt, iets waarin je helemaal opgaat. Zoek hulp om je zware last te verminderen. God heeft ons een zelfherstellend vermogen gegeven en mensen om ons heen die ons wel kunnen helpen. Daarmee kunnen we onze gebrokenheid helen.
   Ik wens je het allerbeste. Neem contact op als je mijn hulp wilt. Het ga je goed!

Leave a Reply

WordPress Anti-Spam door WP-SpamShield

Start Typing
21 QUOTES VOOR MEER ZELFLIEFDE!

En elke maand: Zinvolle Tips

Je gegevens zijn veilig. Ik deel je gegevens nooit.