Privacybeleid

Privacyverklaring Naar Je ZIN In Je Leven

Naar Je ZIN In Je Leven, gevestigd aan de Hugo de Grootlaan 18, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Hugo de Grootlaan 18
7241 HM Lochem
W: https://www.naarjezininjeleven.nl
M: +31 613841368
E: privacy@naarjezininjeleven.nl

Functionaris Gegevensbescherming
Paula-Willemijn van Rooijen is de Functionaris Gegevensbescherming van Naar Je ZIN In Je Leven. Zij is te bereiken via: privacy@naarjezininjeleven.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Naar Je ZIN In Je Leven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Als je je inschrijft voor de Zinvolle Tips:

Deze persoonsgegevens worden bewaard als je je inschrijft voor de Zinvolle Tips:
– Voornaam
– IP-adres

Als je gebruikt maakt van de dienstverlening van Naar Je ZIN IN Je Leven:

– Voornaam
– IP-adres
– Achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via privacy@naarjezininjeleven.nl, dan de informatie wordt verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Naar Je ZIN In Je Leven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van de Zinvolle Tips
– Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen als onderdeel van de dienstverlening of indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Naar Je ZIN In Je Leven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Naar Je ZIN In Je Leven deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Naar Je ZIN In Je Leven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met deze partijen worden gegevens gedeeld
Mailchimp, het onlineprogramma dat zorgdraagt voor de verzendlijst en verzending van de Zinvolle Tips. Registratie van je voornaam, e-mailadres en IP-adres.
Het privacybeleid van Mailchimp vind je hier.

E-mail, de e-mail wordt gehost door Siteground. Als jij contact opneemt via de e-mail worden die desbetreffende mails opgeslagen op de servers van Siteground. 

Mollie, de online betaalomgeving van Naar Je ZIN IN Je Leven.
Registratie van je betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer); je IP-adres; je internetbrowser en apparaat type; in sommige gevallen je voor- en achternaam; in sommige gevallen je adresgegevens; in sommige gevallen informatie over het product of de dienst die door jou werd afgenomen bij Naar Je ZIN IN Je Leven; overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch. Het privacybeleid van Mollie vind je hier.

Moneybird, de onlineomgeving waar de facturen worden gemaakt.
Registratie van je naam; adresgegevens; informatie over het product of de dienst, die je hebt afgenomen; je e-mailadres (vanwege digitale verzending van de factuur). Moneybird is de verwerker van deze gegevens. Naar je ZIN In Je Leven blijft verantwoordelijke en opdrachtgever voor het verwerken van deze gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Naar Je ZIN In Je Leven gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Naar Je ZIN In Je Leven gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op de website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics, plaatst cookies voor het meten van het aantal websitebezoekers en vastleggen welke pagina’s zij bezoeken. Daardoor is het mogelijk de dienstverlening van Naar je ZIN In Je Leven te verbeteren en de website aantrekkelijker te maken. Het privacybeleid van Google Analytics vind je hier.

Sociale media:
Facebook
, doordat er op de website van Naar je ZIN In Je Leven een koppeling is gemaakt naar de Facebookpagina van Naar Je ZIN IN Je Leven. Het privacybeleid van Facebook vind je hier.

LinkedIn, doordat er een koppeling is gemaakt naar LinkedIn. Het privacybeleid van LinkedIn vind je hier.

Daarnaast verstrekt Naar Je ZIN In Je Leven jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Naar Je ZIN In Je Leven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: privacy@naarjezininjeleven.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Naar Je ZIN In Je Leven wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Naar Je ZIN In Je Leven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: privacy@naarjezininjeleven.nl

Start Typing
21 QUOTES VOOR MEER ZELFLIEFDE!

En elke maand: Zinvolle Tips

Je gegevens zijn veilig. Ik deel je gegevens nooit.