Van MOEDERWOND Naar ZELFLIEFDE

Jouw moederwond is ontstaan door verkeerde zorg.

Als kind kreeg je niet de zorg, die je wel nodig had.

Je ontwikkeling als mens en als individu werd belemmerd.

Als kind ben je nog niet in staat om voor jezelf te zorgen.

Van Moederwond Naar Zelfliefde Als kind heb je zorg nodig

In je eigen levensonderhoud kun je nog niet voorzien.

Je hebt andere mensen nodig, die voor je zorgen.

Met een veilig huis, warme relaties en liefde.

Alles wat je moeder zelf niet kreeg, kan ze jou niet geven.

Jouw moeder is de eerste die je op deze wereld ontvangt, in haar baarmoeder.

Ze omgeeft je als een kosmos, van waaruit jij je eerste stapjes op aarde gaat maken.

Via je waarneming, assimilatie en imitatie leer je heel snel gigantisch veel uit je omgeving over je omgeving.

Over hoe het hoort.

Over de verwachtingen die men van je heeft.

Van Moederwond Naar Zelfliefde Teveel verwachtngen werken averechts

Taal voegt een heel nieuwe dimensie aan jouw wereld toe.

Het kan als een tweesnijdend zwaard uitwerken. Positief en negatief.

Daarmee bedoel ik drie dingen:

Ten eerste:

Taal zorgt voor een kloof tussen de ervaring zoals je die beleeft in de ervaring en de ervaring zoals daar met taal over te spreken is.

Er ontstaan als het ware twee verhaallijnen.

De ervaring en het verhaal dat over de ervaring wordt verteld.

Ten tweede:

Ervaringen, die je in jezelf beleeft, blijven daar bestaan en kunnen maar voor een deel worden verwoord. Geen enkele verwoording kan een ervaring volledig weergeven.

Tenslotte:

Als uitsluitend gebeurtenissen die in taal zijn te vatten, voor ‘waar’ worden gehouden in de onderlinge communicatie, lijden de overige dimensies in jou aan vervreemding.

Als alleen waar is wat je kan vertellen, dan wordt al het andere dat je ervaart een leugen.

Dan zorgt taal voor een breuk in je ervaring van ‘zelf’.

Van Moederwond Naar Zelfliefde Taal is een tweesnijdend zwaard

Herken je jezelf in deze informatie?

Toch kan taal een heel krachtig middel zijn om informatie over te brengen en ervaringen uit te wisselen.

Taal kan helend werken.

Verbindend.

Alle verlies aan goede zorg die je wel nodig hebt, noodzaakt jou tot overlevingsmechanismen.

Van Moederwond Naar Zelfliefde Vervreemding

Overleven wil je wel.

Als kind heb je daar ook veel energie voor.

Maar op volwassen leeftijd raakt het vaatje energie uitgeput, als de oplossingen die je voor je moederwond uitprobeert maar voor een deel, of slechts tijdelijk, verlichting brengen.

Alles wat in jou is beschadigd door je moederwond neem je op volwassen leeftijd met je mee.

Je wordt als het ware een volwassen kind.

Van Moederwond Naar Zelfliefde Volwassen kind

Wil je van je moederwond af?

Ieders moederwond is hetzelfde en toch verschillend.

Persoonlijke begeleiding is de enige oplossing,
die echt op maat is voor jou.

Je hebt 4 mogelijkheden:

1. Schriftelijke feedback: € 595,- (excl. 21% Btw)

2. Krachtige begeleiding: € 1083,- (excl. 21% Btw)

3. Intensieve begeleiding: € 1575,- (excl. 21% Btw) – Geschikt voor een complexe levensgeschiedenis:

Als het echt goed fout ging.

4. Maatwerk: Alles is mogelijk. Prijs op aanvraag.

Laten we praten.

Hoe ga je te werk?

  1. Maak een afspraak. We kijken samen welke begeleiding je nodig hebt.
  2. Je start met het programma (10 maandelijkse modules – kennis, vragen, opdrachten, meditaties – persoonlijke begeleiding).
  3. Je hebt weer zin in je leven.

Wat is de weg, die jij aflegt in het proces Van Moederwond Naar Zelfliefde?

Onderzoeken van jouw levensloop en vertellen over je moederwond.
Welke verliezen heb je geleden?
Waaronder heb je geleden?
Wat heeft jou geknakt?
Wat geeft je steun?

Van Moederwond Naar Zelfliefde Ondeerzoeken van jouw levensloop

Kennis in je opnemen over alles wat je wel nodig had, maar niet kreeg.

Kennis over het ontstaan van een moederwond.

Over negatieve culturele en religieuze invloeden.

Over gezonde zorg.

Kennis over de meerlagigheid van de mens en spiritualiteit.

Over bewustzijn.

Kennis over menswording en zelfliefde.

Van Moederwond Naar Zelfliefde Kennis die je wel nodig hebt

Verwerken van de verliezen, die je hebt geleden.

Door vragen en opdrachten kom je daar stap voor stap achter.

Van Moederwond Naar Zelfliefde Antwoorden vinden door vragen en opdrachten

Oefenen met technieken voor heldere communicatie.

Van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek.

Oefenen met het met elkaar verbinden van hoofd, lichaam, hart en ziel.

Met luisteren naar je intuïtie en je innerlijke beelden. 

Zo krijg je toegang tot de diepere lagen van wijsheid en bezieling.

Van Moederwond Naar Zelfliefde Oefeningen Meditaties

Ik vertel je over het grote geheim, dat je onbewust diep in je ziel al weet.

Je krijgt handvatten om het grote geheim directer te gaan ervaren.

Je gaat leren om hiervan uit te leven.

Van Moederwond Naar Zelfliefde Zelfbevrijding

Vanuit een nieuw perspectief op jezelf en een nieuwe levensvisie ga je bouwen aan je menswording en zelfliefde.

Je gaat je leven bewust vormgeven door nieuwe keuzes en nieuwe doelen.

Je gaat leven vanuit een nieuw bewustzijn in verbinding met je ziel.

Precies zoals het goed is voor jou – en jij bent de enige die daarover kan oordelen!

Van Moederwond Naar Zelfliefde Blijdschap

Wil je dit ook?

De weg die je zal gaan, omvat alle niveaus van mens-zijn: hoofd, lichaam, hart en ziel.

In 10 maandelijkse modules ga je stap voor stap door het proces heen Van Moederwond Naar Zelfliefde.

Van Moederwond Naar Zelfliefde Zelfwording

De onderwerpen in het programma Van Moederwond Naar Zelfliefde:

Module 1 – Levensloop in grote lijnen

Module 2 – Levensloop en ontwikkelingstaken

Module 3 – Levensvisie: Wereldbeelden en godsbeelden & Niveaus in de werkelijkheid

Module 4 – Levensloop: Aangeleerde rollen, verboden en taboes

Module 5 – Zelfverlating: als kind & op volwassen leeftijd & verzachtende invloeden in je levensloop

Module 6 – Zelfbevrijding: Zelfliefde en zelfwording

Module 7 – Zelfbevrijding: de hoop op een ander verleden loslaten

Module 8 – Valkuilen

Module 9 – Zelfwording vanuit zelfliefde

Module 10 – Zelfliefde: jouw levensplan voor de toekomst

Van Moederwond Naar Zelfliefde Gelukkig zijn

Spreekt dit je aan?

In elke module werken we met de MAGIC-methode.

Dat is een methode, die ik gaandeweg heb ontwikkeld.

Ik ben ervan overtuigd dat een moederwond zich vastzet op het niveau van onze emoties.

En op het niveau van onze overtuigingen.

Maar als het ons niets deed, deed het ook geen zeer.

Daardoor kunnen we weten dat we wel weten hoe we bedoeld zijn om te zijn.

Dat grote geheim ligt verscholen in de blauwdruk van onze essentie.

Ik zie het helen van de moederwond als een spiritueel-psychologisch proces.

Met hoofd, lichaam, hart en ziel aan het werk gaan, wekt in ons ons zelfherstellend vermogen.

Dan kun jij worden wie je altijd al was.

Wie dat is, weet ik niet. Dat is een belofte die in jou verscholen ligt.

Jouw heelheid geboren laten worden, daarmee kan ik je wel helpen.

Verlang jij ook naar heelheid?
Worden wie je altijd al was?

De MAGIC-methode is op deze manier weer te geven…

Van Moederwond Naar Zelfliefde MAGIC-methode

De componenten uit de methode zijn:

M – Meditatie

A – Analyse

G – Gebed (en Affirmaties)

I – Introspectie & Imaginatie

C – Contemplatie

De componenten werken onderling op elkaar in.

Samen zijn ze het geheel.

Korte uitleg:

Meditatie: diverse geleide, harmoniserende en helende meditaties.

Analyse is het uitpluis- en onderzoekswerk in je levensloop.

Over de component Gebed: Misschien heb je een gebed allergie, dat kan voorkomen. Vaak is dat te wijten aan rot ervaringen met religie (dat komt helaas nog te vaak voor). Wat ik bedoel met gebed is dit: gebed is een gesprek met wat voor jou heilig is (de Bron, Engelen, God, of… wat voor jou heilig is).

Naast gebed werk je ook met affirmaties.  Voorbeeld van een affirmatie: “Ik ben waardevol.” Het is een uitspraak, die je hardop doet in een bepaalde context. Affirmaties werken op dezelfde hogere gebieden als gebed.

Introspectie & Imaginatie: je gedachten en innerlijke beelden leren onderzoeken (introspectie) en je innerlijke reis naar heelheid te ondersteunen met beelden die jou raken (imaginatie).

Contemplatie: innerlijk stil leren worden en verstillen. Dan kan je ziel je pointers geven en kan je innerlijke wijsheid en intuïtie gehoord worden.

Van Moederwond Naar Zelfliefde Zelfiefde

Elk mens, jij ook, is in aanleg een groot wonder.

De MAGIC-methode sluit bij het wonder dat jij bent aan, doordat het je zelfherstellend vermogen krachtig activeert.

Als je dit je aanspreekt,
dan is mijn aanpak passend voor jou!

Wat is je investering?

Hoeveel energie kost het je om door te gaan
met volhouden wat niet werkt?

Hoeveel geld kost het je
als je onder presteert op je werk en in je carrière?

Hoe rot en zinloos blijft jouw leven
als je blijft geloven dat er iets mis met jou is
en dat je het niet waard bent?

Een moederwond heeft je al gigantisch meer gekost
dan je denkt!

Je hebt 4 mogelijkheden om hier voorgoed mee af te rekenen:

1. Schriftelijke feedback: € 595,- (excl. 21% Btw)

2. Krachtige begeleiding: € 1083,- (excl. 21% Btw)

3. Intensieve begeleiding: € 1575,- (excl. 21% Btw) – Geschikt voor een complexe levensgeschiedenis:

als het echt goed fout ging.

4. Maatwerk: Alles is mogelijk. Prijs op aanvraag.

Laten we praten.

Van Moederwond Naar Zelfliefde Vreugde
Start Typing
21 QUOTES VOOR MEER ZELFLIEFDE!

En elke maand: Zinvolle Tips

Je gegevens zijn veilig. Ik deel je gegevens nooit.