Waartoe leidt dat helen van de moederwond?

Leestijd: 8 minuten
Mesnbeeld Zingeving Helen van de moederwond

Waartoe leidt dat?

Dat helen van de moederwond?

Een heel goede vraag.

Het helen van de moederwond leidt tot positieve resultaten voor jou doordat jij in aanleg beschikt over allerlei vermogens.

Menselijke vermogens zoals bijvoorbeeld de behoefte aan zingeving, welzijn en de negatieve invloeden daarop, jouw opdracht, je innerlijk vuur – je ziel en jouw innerlijke vrijheid.

Het helen van de moederwond leidt tot positieve resultaten voor jou

Het zijn jouw positieve resultaten.

Het is jouw individuele antwoord, oplossing, motivator en kracht voor je verdere leven.

Het zijn innerlijke resultaten waardoor je anders bent, denkt, voelt, ervaart en handelt.

De basis voor jouw veranderingen ontstaat uit het mensbeeld dat ik heb. Anders zit het ook niet in het programma Van Moederwond Naar Zelfliefde natuurlijk. Dat snap je.

Over dat mensbeeld vertel ik je graag.

Wie weet helpt het jou al een end op weg…

Het mensbeeld dat ik hanteer

Even een overzicht van wat ik ga noemen:

  • Menselijke vermogens
  • Even iets meer over zingeving
  • Basisconditie is: Welzijn
  • Negatieve invloeden op welzijn
  • Jouw individuele antwoord
  • Jouw opdracht
  • Je innerlijk vuur: je ziel
  • Innerlijke vrijheid

Dat is nogal wat. Dat klopt. Het is een vrij lang artikel.

Maar de materie van het helen van de moederwond is nu eenmaal wat het is.

Er zijn meer woorden, perspectieven en uitleg nodig dan in een soundbite of kort artikel past.

Ook voor een mensbeeld zijn meer woorden nodig.

Menselijke vermogens

Let op!

Dit wordt een hele gevulde zin:

Mensen onderscheiden zich van dieren door een vermogen tot compassie plus een vermogen tot zelfbewustzijn plus een vermogen tot zelfreflectie (al kunnen sommigen zich daarin verbeteren) plus de wil (ook een heel discours) plus de existentiële behoefte aan zingeving plus, last but not least, een vermogen tot humor.

Dit geldt voor iedereen.

Terzijde:

Hier spelen gender rollen geen rol. Gender rollen zijn patriarchale stereotiepe rollen.  Voorbeeld: ‘Brave meisjes en stoere jongens.’

Terug naar die hele gevulde zin.

Hieronder vind je een korte uitleg van begrippen in die gevulde zin:

Compassie: mee kunnen en willen voelen met anderen.

Zelfbewustzijn: bewustzijn van ‘zelf, van ‘ik’, dat anders is dan andere ‘zelven’, ‘ik-ken’.

Zelfreflectie: in staat zijn na te denken over/ je te verhouden tot je eigen gedachten, gevoelens, wensen, verlangens, ingevingen, …

Een wil: bewust en gericht op het goede.

Behoefte aan zingeving: Daar kom ik zo op.

Humor: lachen is gezond. Zaken dodelijk serieus nemen, is de doodsteek voor je innerlijke vitaliteit. Lachen is holistisch: de gulle lach, de slappe lach is een totaalervaring.

Even iets meer over zingeving

Ieder mens zoekt manieren van zingeving.

Zingeving heeft te maken met het zinvolle, het waardevolle.

De vertolking van zingeving is mogelijk voor jou, wanneer je de betekenis ziet en de waarde ervaart van …. Die puntjes staan voor hetgeen voor jou zingevend is.

Tussendoortje:

De naam waaronder ik het programma Van Moederwond Naar Zelfliefde aanbiedt is: Naar je ZIN in je Leven.

In de automatische handtekening van elke email, die ik stuur, staat daarover het volgende:

Naar Je ZIN In Je Leven heeft twee betekenissen:

# Je hebt het naar je ZIN in je leven

# Je ziet de ZIN van je leven

Samen vormt dat: zingeving.

[Einde van het tussendoortje]

Zingeving kan ook ‘zin zoeken’ zijn. Jouw zingeving is soms niet meteen helder voor jou.

Zingeving kan ook ‘zin vinden’ zijn. Het valt je dan toe.

Ruimte voor zingeving kan altijd.

Het kan een grondtoon zijn voor je bestaan als je de zin van je levensmissie gevonden hebt.

Het kan ook wat bescheidener/ kleiner: in activiteiten als verstilling, meditatie, gebed, … (alleen of samen in groepen). 

Of in activiteiten buiten de deur (alleen of samen in groepen).

Het leven is goed, als het zin heeft.

Daden hebben zin, als ze zinvol zijn.

Daarnaast is ‘nuttig’ ook een categorie, maar ‘nuttig’ hoeft niet ‘zinvol’ te zijn.

Het is nuttig je te ontdoen van negatieve overtuigingen en emoties, die je bijvoorbeeld opdeed door je moederwond.

Het is zinvol om bevrijd je leven de moeite waard te maken.

‘Zinvol’ is méér dan wat je doet, denkt of ervaart.

‘Zinvol’ overstijgt het dagdagelijkse.

Het doet ertoe!

Ik beschouw de basisconditie van de volwassen mens als: Welzijn

‘Welzijn’ kun je, qua woord splitsen in ‘wel’ en ‘zijn’.

‘Wel’ is iets dat bestaat (in tegenstelling tot ‘niet’).

Net als ‘zijn’, dat aanduidt dat iets bestaat.

Twee positieve betekenissen, die zijn samengevoegd.

Andere woorden voor welzijn zijn bijvoorbeeld: Welbevinden, welvaren, voorspoed, geluk, gezondheid.

Zinvolle zaken ervaren en zingevend bezig zijn, hoort hier dus ook bij.

We bewegen in de tijd, dus welzijn betekent vervolgens ook: Groei.

Voor ons welzijn zijn we: Realistisch, bereidwillig, verantwoordelijk, begripvol.

Ten opzichte van onszelf, anderen en voor de gebeurtenissen waar we minder invloed op hebben.

We kunnen doen wat nodig is en we zijn in contact met ons denken, ons voelen en met onze ziel.

Zelfliefde maakt een belangrijk deel uit van ons welzijn met een geheelde moederwond.

Negatieve invloeden op welzijn

Een moederwond is een negatieve invloed van jewelste.

Een sluipmoordenaar, die ongemerkt onder radar van je welzijn is doorgeslipt en waarvan je denkt dat het nou eenmaal zou is…

Wat rond die moederwond speelt, is de erfenis van generaties.

Daarmee bedoel ik de problematiek die in de generaties in jouw stamboom voorkomen.

Hieraan wordt ook ruim aandacht besteed in het programma Van Moederwond Naar Zelfliefde.

Die erfenis van generaties speelt soms een grote rol in hoe (een van) je ouders zijn gevormd.

Wat bleef bij hen pijnlijk onbewust weggestopt? Alles wij zij niet kregen aan gezonde zorg, konden ze jou niet geven.

Daardoor liep jij schade op tijdens je ontwikkeling naar jongvolwassene (moederwond).

Als jij jouw lijden (moederwond) niet tackelt, blijft het in stand en blijft het een stoorzender en sluipmoordenaar in al je relaties – ook die met jezelf.

Er zijn nog meer invloeden op welzijn, waar ik aandacht aan besteed.

Enkele voorbeelden: Autoritaire religies, het patriarchaat en zwarte pedagogie. 

Daarnaast is onze hedendaagse maatschappij ook voor een deel beschadigd, doordat meerdere/ vele mensen extern een zondebok zoeken voor hun innerlijke pijn.

Jouw individuele antwoord

Ieder mens geeft een unieke uitdrukking aan het leven.

Al doen we dezelfde dingen, we doen het op onze eigen manier. Vanuit onze eigen motivatie en ervaring.

De reclame, het denken in groepen (zoals ‘werkenden’, ‘toeslagenouders’, ‘Nederlanders’, ‘mannen’, ‘vrouwen’, …) dat soort dingen gaat over ‘erbij horen’ en het sociale aspect van ons menszijn.

Onze ikkerigheid en onze eigen wijsheid maakt ons uniek binnen het grotere geheel. Het maakt ieder van ons uniek.

Die uniekheid (uniciteit, authenticiteit) mag een stem hebben. De Grondwet regelt diverse rechten en vrijheden voor elk individu. Bijvoorbeeld: vrijheid van geloof, persoonlijke levenssfeer, meningsuiting. (art. 6, 10, 7).

Jouw uniekheid ‘moet’ een stem hebben, om innerlijk levend en vitaal te zijn in jouw binnenwereld.

Die stem kan op veel manieren vertolkt worden: woorden, beelden, poëzie, klank, beweging, …

Het is jouw expressie van ideeën, gedachten, gevoelens, wensen, verlangens, bemoediging, vriendschap, liefde …

Je kunt voor jezelf doen.

Je kunt het delen met anderen.

Jouw innerlijke antwoord kan samenvallen met je opdracht.

Jouw opdracht

De opdracht die je ervaart heeft alles te maken met wat jij in je leven kunt vertolken. Met jouw talenten en vaardigheden.

Management-geschoolden denken bij ‘opdracht’ misschien meteen aan: missie.

Zo groot – levensmissie – hoeft het niet te zijn.

Maar het is wel een antwoord op wat het leven van je vraagt.

Of je nu moeder bent, of partner, of werknemer, of directeur.

Jouw opdracht is een positief antwoord.

Het is jouw “Ja!”

Jouw opdracht is toekomstgericht. Vandaag kun je je opdracht op je nemen, in de tijd die komen gaat geef je je opdracht gestalte.

Je leven leven in het teken van je opdracht, heeft te maken met je innerlijke groei.

Bij ‘Welzijn’ schreef ik ook: “We bewegen in de tijd, dus welzijn betekent vervolgens ook: Groei.”

Groei heeft van alles te maken met jouw opdracht.

Groei betekent dat waar we nu zijn, op dit moment, een andere toestand is dan die waar we kunnen zijn op een moment in de toekomst.

Net zoals wanneer je plannen maakt (nu) voor op vakantie en in de toekomst de realiteit van die plannen ervaart.

Als mens zijn we ‘onaf’ en onze innerlijke groei is onbegrensd.

De opdracht, die jij ervaart, pak je op met jouw specifieke vaardigheden en talenten om iets in de wereld te brengen.

Jouw opdracht verbindt je met de wereld.

Het komt ten goede aan de buitenwereld.

Aan andere mensen of aan de natuur.

Jouw opdracht is een antwoord dat ten goede komt aan jezelf, anderen en spiritueel gezien: meer dan wij weten kunnen.

Je opdracht wordt gevoed door een innerlijk vuur, waardoor ermee bezig zijn moeitelozer is.

Vaak herken je het daaraan.

Je innerlijk vuur: je ziel

Een diepere laag in jou is je zielenleven.

Voorbij je denken en voelen.

Vanuit je zielenleven ben je verbonden met hetgeen ons overstijgt en omvat.

Van daaruit kan je ziel weer worden gevoed.

In fascinatie, inspiratie, bezieling, …

Je zielenleven harmoniseert jou – ten diepste.

Hier ben je onbeschadigd.

Je zielenleven kan je denken harmoniseren en je emoties.

Het kan richtinggevend zijn of worden voor je wat je met je leven gaat doen.

Je zielenleven is waar je spiritualiteit ervaart.

Je verbondenheid met het grotere geheel.

Jouw zielenleven geeft je het ruimste perspectief op wat je tegenkomt.

Het raakt aan Eeuwigheid en Aanwezigheid – tijdloos en liefdevol.

Innerlijke vrijheid

Alles kan van je weggenomen worden, behalve je innerlijke vrijheid om je eigen houding te kiezen.

Ik parafraseer hier Viktor Frankl, grondlegger van de Logotherapie, een humanistisch-existentiële therapievorm.

Innerlijk ben jij vrij!

Dat ga je meer en meer ontdekken naarmate je moederwond heelt.

Jij bent innerlijk vrij!

In je handelen in de wereld en in je relaties heb je natuurlijk ook veel vrijheid.

Maar die vrijheid is begrensd.

Jouw vrijheid eindigt waar het de vrijheid van de ander raakt.

Maar innerlijk is jouw vrijheid onbegrensd!

Misschien lijkt jouw bewustzijn soms eerder een gekkenhuis met al die negatieve oordelen/ veroordelingen, kritiek, woede, verdriet, wanhoop, angst, twijfel, schuldgevoelens en schaamte.

De schade van je moederwond is gaandeweg in je innerlijke structuur als scheermes prikkeldraad ingevlochten.

Het gaat onder je radar door – al voelt het misschien ‘verkeerd’ wat er gebeurt/ gebeurde.

Als opgroeiend menskind ontbreekt het je aan kennis en informatie om te snappen waardoor het verkeerd voelt.

Het ontbreekt je absoluut aan macht om ook maar iets constructief aan je situatie te veranderen.

Het is niet jouw schuld.

Het is je moederwond.

Al jouw menselijke vermogens zijn niet weg.

Ze zijn slechts bedolven onder een hoop negativiteit, die niemand ooit verder bracht.

Om over welzijn nog maar te zwijgen.

Het helen van je moederwond maakt daar voor altijd een einde aan!

Dus: Waartoe leidt dat? Dat helen van de moederwond?

Het leidt tot een leven dat je anders ervaart. Een leven waarin je tot andere dingen in staat bent.

Lees voor ‘anders’: positiever, optimistischer, realistischer, blijer, vrijer, zinvoller, zelfstandiger, mondiger, wijzer, slagvaardiger, authentieker, …

Daar wil je het wel voor doen, toch? Positieve resultaten!

Zinvol!

Waardevol!

image_pdfBewaar deze informatie (PDF)image_printPrint deze informatie
150 150 Paula-Willemijn van Rooijen

Leave a Reply

WordPress Anti-Spam door WP-SpamShield

Start Typing
21 QUOTES VOOR MEER ZELFLIEFDE!

En elke maand: Zinvolle Tips

Je gegevens zijn veilig. Ik deel je gegevens nooit.