Wat gij niet wilt dat u geschiedt, wat hebben we daar aan?

Leestijd: 5 minuten

gulden regel www.naarjezininjeleven

 

“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.”

Dit is de Gulden Regel.

 

Sinds jaar en dag is dit de praktische leefregel die alle wereldreligies gemeenschappelijk hebben. In verschillende bewoordingen, dat wel.
Maar niet naar inhoud.
Waar gaat het praktisch gezien om? Wat hebben we eraan?
Lukt dit ook als je nog last hebt van oude pijn door een moederwond?
Hoe kun je je verder ontwikkelen door de Gulden Regel?

 

Waar gaat het praktisch gezien om?

Jij wilt niet bestolen, mishandeld of gedood worden.
Wat gij niet wilt dat u geschiedt… Voila.
Niet stelen, niet slaan, niet moorden.
Om maar wat voorbeelden te noemen.

Jij wilt niet geminacht, uitgelachen, of voorgelogen worden.
Wat gij niet wil dat u geschiedt… Voila.
Respect hebben. Vriendelijk zijn. Niet liegen.
Ook deze opsomming is uit te breiden.

De Gulden Regel is dus een heel compacte richtlijn waaruit je gewenste handelingen en gewenste intenties kunt afleiden.

 

Wat hebben we aan de Gulden Regel?

Natuurlijk hebben we wetten en regels. Natuurlijk hebben we als mens ook rechten.

Ons wetboek van strafrecht bevat handelingen die we liever niet zien.
En aan de positieve zijde staan de mensenrechten.

Maar om nou zo’n wetboek te doorzoeken om te zien of iets wel of niet geoorloofd is….
Om al die wetten door te kijken om erachter te komen wat al jouw mensenrechten nou allemaal zijn…
Dat kost wel even wat tijd en moeite. Gelukkig hebben we al veel in onszelf opgenomen door de mensen om ons heen.
Maar met de Gulden Regel weet je het eigenlijk altijd meteen, ook in nieuwe situaties.

Hoewel… het meteen weten lukt pas als je verstand, je hart en je ziel met elkaar in harmonie zijn.
Als je last hebt van oude pijn door een moederwond, zijn je verstand, je hart en je ziel nog niet met elkaar in harmonie.

 

Lukt dit ook als je nog last hebt van oude pijn door een moederwond?

Dat ligt eraan in hoeverre je bent afgestemd op de essentie van de Gulden Regel.

De essentie is dat jij, als mens, van alle verschijningsvormen, nog het meest lijkt op een ander mens. Waardoor je op het niveau van de hoogste waarheid kunt zeggen: tat tvam asi. Ik ben dat. Ik heb deel aan God.
En wat mij menselijk maakt is identiek aan wat de ander menselijk maakt.
Daardoor kan ik mij in de plaats stellen van de ander in die situatie.
Wat ik daarvoor nodig heb zijn wijsheid, inzicht, compassie en empathie.

En laat dat nou in het gedrang komen door die moederwond.

Oude pijn van een moederwond gaat erom dat je verkeerde zorg kreeg tijdens je kindertijd en tijdens je opgroeien.

Je bent in staat als mens om vertrouwen te leren, zelfstandigheid, lef voor initiatief, identiteit en intimiteit. Dat behoort tot jouw natuurlijke mogelijkheden in de aanloop naar de leeftijd van jongvolwassene.

Als dat mis gaat door verkeerde zorg, dan ontstaat er bijvoorbeeld teveel wantrouwen, onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens, apathie, niet weten wie je bent en moeite met intimiteit.

Doordat je niet genoeg kreeg van wat je nodig had, blijft er emotioneel gezien een dingetje met angst, verdriet en woede.

De kans is groot dat je heus in staat bent te handelen naar de Gulden Regel wat betreft niet stelen, niet slaan en niet moorden. Maar of je de ander werkelijk goed gezind kan zijn…
Of je je werkelijk onbevangen in de ander kan verplaatsen, alsof het jezelf betreft, is zeker de vraag.

Willen weten wat een ander nodig heeft, alsof het jezelf betreft, betekent dat je naast je eigen behoeften en wensen kan gaan staan.

Als je teveel angst hebt, durf je dat niet.
Als je je superieur voelt, moet de ander gewoon beter naar je luisteren.
Als je kwaad bent, gun je het de ander niet.
Als je geen vertrouwen hebt, doet het er toch nooit toe.
Enzovoorts.

Oude pijn brengt schade toe aan het ontplooien van je natuurlijke mogelijkheden en je emoties en overtuigingen. Daardoor kom je minder goed toe aan het ontwikkelen van wijsheid, inzicht, compassie en empathie.
Omdat de basis daarvoor nog ontbreekt.

Maar gelukkig werkt het allemaal ook de andere kant op, om het zo maar even te zeggen.
Je kunt ook beginnen bij de hoogste waarheden en die als ijkpunt en richtlijn nemen om je oude pijn op te sporen, te onderzoeken en een beter alternatief te vinden.

 

Hoe kun je je verder ontwikkelen door de Gulden Regel?

Nou, dat kan dus eigenlijk heel goed.

Juist doordat de Gulden Regel bestendig en eeuwig is. De regel heeft alles te maken met de moraliteit van dit universum. God schiep de wereld goed. God schiep de mens goed. [Genesis 1: vers 4, 10, 13, 18, 22, 25]

(Terzijde: in Bijbelvers Gen 1: 31 kijkt God naar al zijn scheppingswerk, incl. de mens, en ziet dat het niet alleen ‘goed’, maar zelfs ‘zeer goed’ is.)

God is de bron van alle goedheid. Wij mensen zijn in staat er een rommeltje van te maken.
Maar als mensen kunnen we ook een andere keuze maken, door ons op betere dingen te richten.
In intenties en motivatie en in gedrag.

Als je de Gulden Regel als uitgangspunt voor je persoonlijke ontwikkeling neemt, dan kom je ongetwijfeld alle dingen op het spoor die nog niet ‘goed’ zijn.
Vaak zie je dat als eerste buiten jezelf.
Maar iets in jou knoopt daar bij aan.
En dat iets in jou wijst je de weg naar jouw specifieke oude pijn.
Wat verhindert je goed te zijn?
In de zin van integer, rechtvaardig, vriendelijk, respectvol, eerlijk, gul, barmhartig… ?
Wat heb je zelf als eerste nog zo hard nodig?

Bij de Gulden Regel zijn er twee nodig. Jij en de ander.
Voor de snelste weg uit je oude pijn zijn er ook twee nodig.
Jij en een ander die snapt waar je tegen oploopt, die je kan begeleiden en je kan behoeden voor misvattingen en denkfouten.

Eigenlijk is het allemaal super eenvoudig. Maar daardoor is het nog niet altijd makkelijk. Twee weten meer dan een. En gedeelde smart is echt halve smart.

Wat gij niet wilt dat u geschiedt… geldt net zo hard bij een goede vriendin, vriend of bij een integere therapeut.
Kan ik het aanzien dat de ander nog geen weg uit oude pijn ziet? Hoe voel ik mij als de ander lijdt en worstelt?
Wat ik zou ik in de situatie van de ander het liefst ontvangen? Wat heb ik ten diepste nodig op dat moment?

Aandacht, acceptatie en liefdevolle vriendelijkheid voor de pijn die je ervaart of met je meedraagt is het cruciale begin om te kunnen gaan ontplooien wat nog niet aan bod kwam. Dit pad brengt heelheid. En heelheid is onvervangbaar waardevol!

 

Wat zijn jouw ervaringen met ‘niet kwetsen’, ‘niet schaden’?
Heb je misschien nieuwe inzichten gekregen?

Wil je reageren?
Dat kan!
In een reactie hieronder…
… of stuur me een mail

image_pdfBewaar deze informatie (PDF)image_printPrint deze informatie
150 150 Paula-Willemijn van Rooijen

Leave a Reply

WordPress Anti-Spam door WP-SpamShield

Start Typing
21 QUOTES VOOR MEER ZELFLIEFDE!

En elke maand: Zinvolle Tips

Je gegevens zijn veilig. Ik deel je gegevens nooit.