Welke moeder had jij wel?

Leestijd: 5 minuten

Ieder kind heeft een moeder. Zij is jouw fundament.

De basis van wie je bent en hoe je naar jezelf en de wereld kijkt werd gevormd door je moeder.

Alles wat niet voedend was in die relatie is voor jou een belemmering.
Het belemmert je om te zijn wie je bestemd bent te zijn.

Het belemmert je zelfliefde.
Het belemmert je om in de wereld te realiseren wat je te bieden hebt.

Als kind wordt je letterlijk ontvangen en opgevangen in je moeders baarmoeder.
Ze is jouw eerste wereld.
Haar overtuigingen worden jouw overtuigingen, haar angsten worden jouw angsten, haar zorgen worden jouw zorgen, haar gedrag wordt jouw gedrag.

Het is noodzakelijk dat we vier moedertaken ontvangen:

Moedertaak 1 – Een voedende moeder

Moedertaak 2 – Een beschermende moeder

Moedertaak 3 – Een bekrachtigende moeder

Moedertaak 4 – Een inwijdende moeder

Moedertaak 1 – Een voedende moeder

Een voedende moeder voedt jouw leven met vreugde.
Het is niet alleen noodzakelijk om te eten te krijgen, je hebt het ook nodig gedragen en gekoesterd te worden.
Dat je hele palet aan lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele behoeften wordt gezien en erkend terwijl je opgroeit.
Daardoor kun je al deze aspecten in jezelf ook ontwikkelen.
Het wordt je immers voorgeleefd…

Maar een voedende moeder die voedt met vreugde is een moeder die het bestaan van jou als kind kan vieren als bron van schoonheid en liefde.

Als je dat ontvangt hou je je hele leven een diep gevoel van waarde doordat je bestaat en leef je met spontane blijheid, die van niets afhankelijk is.

Als je hierin tekort komt dan kun je op volwassenen leeftijd een diepe leegte voelen, of een onvermogen blij te zijn voor anderen, of jezelf niet de moeite waard vinden – ook al presteer je nog zoveel.
Zowel in relaties als wanneer je alleen bent, kan dit de kop opsteken.
Het kan zelfs voelen alsof het te laat is, dat het je nooit zal lukken je compleet te voelen.

Moedertaak 2 – Een beschermende moeder

Een beschermende moeder voorkomt alle fysieke en emotionele, mentale en spirituele schade omdat jij jezelf nog niet kan beschermen.
Geen enkel kind zou aan misbruik moeten worden blootgesteld, ook niet aan de dreiging daarvan.
Het is zo ontzettend jammer dat zoveel moeders en vaders zelf zoveel pijn hebben dat een kind eigenlijk juist tegen hen moet worden beschermd.

Bij een beschermende moeder staat haar kind in haar moederlijke zorg centraal en niet zijzelf of haar behoeften.

Als je deze bescherming werkelijk ontvangt dan ontwikkel je een innerlijke zekerheid van veiligheid en een vertrouwen in het leven zelf.

Als je hierin tekort komt dan heb je vaak het gevoel dat je niet veilig bent.
Of je hebt het gevoel overal alleen voor te staan. Dat niemand naast je staat of solidair met je is.
Vaak ontwikkel je allerlei gedrag om dit gevoel te ontwijken.
Of je wordt trots dat je zo sterk standhoudt bij allerlei tegenspoed. Dat mag ook best, maar je worden pas echt sterk als je je pijn van onveiligheid kunt helen.
Als je jouw pijn de bescherming kunt geven die jij hebben ontbeerd.
Dan pas wordt je ware kracht geboren.

Moedertaak 3 – Een bekrachtigende moeder

Een bekrachtigende moeder voedt je moed, je onafhankelijkheid en je zelfvertrouwen.
Zij heft ons op naar haar niveau van alle krachtige vermogens die zij in zich heeft.
Een moeder is hier toe in staat als zij zelfvertrouwen heeft, zichzelf vertrouwt en van zichzelf houdt en weet dat het haar bijna heilige taak is om jouw jonge leven kracht te geven.
Als je op deze manier leert, dan leer je ook uitproberen en leer je van je fouten.

Je leert gezonde discipline en je leert leren.
Je interesses worden enthousiast ontvangen, het belang van je pogingen en je werk worden erkend en aangemoedigd.

Falen wordt opgemerkt zonder jou in je waarde aan te tasten, terwijl jouw nieuwsgierigheid en integriteit worden gekoesterd.

Als een moeder niet een bekrachtigende moeder kan zijn maar zich bedreigd voelt in haar eigenwaarde ontstaan er situaties van verwaarlozing, kritiek of afhankelijkheid van moeder aan het kind.
Als een moeder zichzelf teveel identificeert met het kind dan wil ze wel bekrachtigen, maar onder voorwaarden.
Bijvoorbeeld dat het kind op haar gaat lijken of op manieren waardoor zij tevreden kan zijn: een subtiele vorm van slavernij.

Voeden en beschermen is iets dat een moeder voor haar kind doet, bij bekrachtigen leer je je eigen kracht en vermogens te ontwikkelen door het zelf te doen.
Dit is een cruciaal verschil.
Door bekrachtigd te worden kun je stevig op je eigen benen staan – waar je ook thuishoort – en heb je zelfvertrouwen.

Moedertaak 4 – Een inwijdende moeder

Een inwijdende moeder ondersteunt de inwijdende transformatieve stappen in jouw ontwikkeling waardoor jij een zekerheid opbouwt dat je betekenis hebt in de wereld en dat jouw leven betekenis heeft.
Deze is niet de makkelijkste om te begrijpen.
Bijvoorbeeld ervaart een dochter het innerlijke palet van vrouw-zijn door hoe haar moeder zich veilig en autonoom in haar vrouw-zijn beweegt en voelt.
Een vader erkent bijvoorbeeld de authentieke kracht van de dochter en haar natuurlijke recht om waarachtig een vrouw te worden.

Bijvoorbeeld voor een jongen is de vader de primaire inwijder in het man zijn, maar de moeder herkent dat de jongen haar zijde verlaat om man te worden in gezelschap van mannen.
De inwijdende moeder herkent dit als passend en op tijd, en niet als een zelf verlaten worden.

Als je dit niet ontvangt blijven er vaak schuldgevoelens rondspoken, of je weigert volwassen te worden, of je weet niet hoe je je eigen plek in de wereld moet innemen.
Het is een van de pijnlijkste stappen van ouderschap, het is volkomen zelfloos.
Een moeder kan alleen een inwijdende moeder zijn als zij dit zelf heeft ervaren, zelf deze stappen op haar levenspad wel heeft kunnen zetten.

Als je dit niet ontvangt kun je bijvoorbeeld een vervanging zoeken in leraren, die je vast heel veel kunnen leren. Zodat je altijd de houding van een leerling houdt.
Of naarstig antwoorden willen vinden in je leven, in plaats van zelf de oplossingen te creëren.
Inwijding gaat uiteindelijk over meesterschap.

Een inwijdende moeder en vader kunnen alleen maar een begin maken.
Je hele leven lang blijf je op dit niveau eigenlijk stappen zetten.
Het begint in het gezin waarin je opgroeit met het vinden en vormen van jouw identiteit, vervolgens bloeit jouw innerlijke heelheid op en uiteindelijk voleindigt het zich in een gevoel en ervaring van verbondenheid met het leven zelf.

Elk van deze stappen van inwijdingen in het leven zijn steeds subtieler. Ongeheelde wonden blijven de kop opsteken.

Het is nooit te laat om jouw moederwond te helen.

Jij kunt leren jezelf te voeden met vreugde, jezelf te beschermen, te bekrachtigen en je kunt jouw inwijdingsstappen in het leven gaan.

Dan hoef je niet langer te overleven, maar kun je doen wat je hier bent komen doen: leven!

Waardevol!

Zinvol!

image_pdfBewaar deze informatie (PDF)image_printPrint deze informatie
150 150 Paula-Willemijn van Rooijen

Leave a Reply

WordPress Anti-Spam door WP-SpamShield

Start Typing
21 QUOTES VOOR MEER ZELFLIEFDE!

En elke maand: Zinvolle Tips

Je gegevens zijn veilig. Ik deel je gegevens nooit.